Θέσεις - Π.Δ.Σ.Ο

Θέσεις

Προοδευτικής Δημοκρατικής
Συνεργασίας Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

Η διαδρομή μέχρι σήμερα

Οι οικονομολόγοι που δημιούργησαν την Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Οικονομολόγων & Συνεργαζόμενοι (ΠΑΣΚΟ & Σ) – και σήμερα αποτελούν το βασικό κορμό της Προοδευτικής Δημοκρατικής Συνεργασίας Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.) – είναι αυτοί που πρωτοστάτησαν στην ίδρυση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και οι οποίοι εκφράζουν έκτοτε με συνέπεια τις ελπίδες και τα οράματα των οικονομολόγων της χώρας μας.

Οι οικονομολόγοι που δημιούργησαν την ΠΑΣΚΟ & Σ είναι αυτοί που έχουν συνδέσει διαχρονικά την ιστορία και την πορεία τους με τους αγώνες των οικονομολόγων και έχουν να επιδείξουν συγκεκριμένο έργο στην προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών θεμάτων.

Οι οικονομολόγοι που δημιούργησαν την ΠΑΣΚΟ & Σ, όταν είχαν την ευθύνη άσκησης της διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εξέφρασαν πλειοψηφικά τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας, με αποτελεσματικούς αγώνες και είναι αυτοί που μας οδήγησαν σε σημαντικές κατακτήσεις, όπως:

 • Νομοθετικά  κατοχυρώθηκε  το επάγγελμα του οικονομολόγου με το Π.Δ.  475/1991.
 • Επί προεδρίας της ΠΑΣΚΟ εκπονήθηκε μετά από ανάθεση στο ΟΕΕ η μελέτη για την κατάρτιση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Ν.Π.Δ.Δ. (Δήμοι, Κοινότητες, Νοσοκομεία, Ιδρύματα, Οργανισμοί, Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.
 • Με το Π.Δ.. 205/1998 πετύχαμε την εφαρμογή από 1/1/2000  του Διπλογραφικού Συστήματος σε όλο το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.
 • Κατοχυρώθηκε το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού με το Ν. 2515/1997 & Π.Δ 340/1998
 • Καθορίστηκε νομοθετικά η υποχρεωτική υπογραφή από οικονομολόγο μελετητή των οικονομοτεχνικών μελετών των αναπτυξιακών νόμων.
 • Θεσμοθετήθηκαν μόνιμοι πόροι για το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
 • Θεσμοθετήθηκε η συμμετοχή μελών του Ο.Ε.Ε. σε επιτροπές Υπουργείων και άλλων Δημόσιων και Κοινωνικών Φορέων.
 • Εισήχθησαν μαθήματα οικονομικής παιδείας στα Λύκεια της χώρας διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας σε συναδέλφους με τον Ν. 3194/2003.
 • Με τις διατάξεις του Π.Δ 347/2003 καθιερώθηκε αμιγώς ο Λογιστικός κλάδος στο Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
 • Ιδρύθηκε και λειτουργεί το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων, (Ε.Τ.Α.Ο.) ως φορέας συμπληρωματικής ασφάλισης
 • Με Υπουργική Απόφαση θεσπίσθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας των Λογιστών – Φοροτεχνικών, ο οποίος όμως σήμερα χρειάζεται επικαιροποίηση.
 • Προτάθηκε η μοριοδότηση στις κρίσεις των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών του Δημοσίου.
 • Δημιουργήθηκαν και λειτουργούν στο ΟΕΕ δώδεκα επιτροπές για αντίστοιχες δώδεκα οικονομολογικές ειδικότητες, με εισηγητικό χαρακτήρα προς την Κ.Δ., με σκοπό την επεξεργασία θέσεων για την πιστοποίηση και κατοχύρωση τους, την εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση τους.
 • Δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο ΟΕΕ επιτροπή για τους «Νέους Οικονομολόγους», με εισηγητικό χαρακτήρα προς την Κ.Δ., με σκοπό την διερεύνηση των προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νέοι συνάδελφοι πριν βγουν στην αγορά εργασίας.
 • Νομοθετήθηκε με το Ν. 4849/2021 το επάγγελμα του Εσωτερικού ελεγκτή και ορίζεται το ΟΕΕ ως η αρμόδια Διοικητική Αρχή που καταρτίζει και τηρεί σε ηλεκτρονική μορφή τα μητρώα του Εσωτερικού Ελεγκτή και του Δόκιμου Εσωτερικού Ελεγκτή.
 • Παρέχεται δωρεάν  η ψηφιακή υπογραφή σε όλα τα στα μέλη του Ο.Ε.Ε.

Τι διεκδικούμε

Σήμερα, η παράταξή μας, η Π.Δ.Σ.Ο. που είναι δύναμη ευθύνης και αγώνα, διεκδικεί την συνεχή αναβάθμιση του οικονομολογικού επαγγέλματος, καθώς και την κατοχύρωση της επαγγελματικής δραστηριότητας όλων των οικονομολογικών ειδικοτήτων.

Όταν γύρω μας όλα αλλάζουν και επειδή άλλοι κλάδοι, μη έχοντας αναφορά στην αγορά και την εργασία της οικονομίας, επιχειρούν με άκομψο και προκλητικό τρόπο να μας υποκαταστήσουν, εμείς δεν μπορεί να είμαστε θεατές.

Εμείς, τα στελέχη της παράταξης, της Π.Δ.Σ.Ο. είμαστε παρόντες και έτοιμοι να υπερασπιστούμε την επιστήμη, την εργασία και τα πτυχία όλων των οικονομολόγων.

Εμείς, τα στελέχη της παράταξης, της Π.Δ.Σ.Ο. γνωρίζουμε, θέλουμε και μπορούμε.

Με οδηγό τις αρχές και τις αξίες μας, με όραμα και ιδανικά, με πρόγραμμα και σχέδιο σκοπεύουμε να διεκδικήσουμε:

 

 • Τη συνεχή αναβάθμιση του οικονομολογικού επαγγέλματος, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Αυτό θα επιτευχθεί με την αναγνώριση και κατοχύρωση από την Πολιτεία και την πιστοποίηση από το Ο.Ε.Ε. όλων των ειδικοτήτων του Επιστήμονα Οικονομολόγου που αναπτύσσονται συνεχώς, όπως, Οικονομικός Αναλυτής, Οικονομικός Μελετητής, Οικονομολόγος Χρηματιστής Εμπορίας Ρύπων, Οικονομικός Αξιολογητής, Εκτιμητής, Διαμεσολαβητής κ.λ.π.
 • Την πιστοποίηση του Οικονομολόγου μελετητή με την συμμετοχή του στην εκπόνηση μελετών και την καθιέρωση της υπογραφής του σε όλα τα έργα. Τόσο στον Ιδιωτικό τομέα (Στρατηγικές επενδύσεις, Αναπτυξιακοί νόμοι, Ανάπτυξη αγροτικού τομέα, Μελέτες για το Ταμείο Ανάκαμψης, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης,  το Πράσινο Ταμείο, για μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς, Ερευνητικά Προγράμματα, ΕΣΠΑ),  όσο και στον Δημόσιο Τομέα με την παράλληλη λήψη εγκρίσεων από τους αρμόδιους υπουργούς και αιρετών Περιφερειακών και Δημοτικών Αρχών σε (Μελέτες ωρίμανσης έργων για φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και Δημοτικές Αρχές, Μελέτες Βιωσιμότητας,   και Τεχνικών Δελτίων, Επιχειρησιακά σχέδια, ΣΔΙΤ, Σχέδια ανασυγκρότησης).
 • Την πιστοποίηση του «Οικονομολόγου Χρηματιστή Εμπορίας Ρύπων», με στόχο το ΟΕΕ να αποτελέσει τον αρμόδιο φορέα για την οργάνωση και την τήρηση του μητρώου, σε συνεργασία με το υπουργείο Ενέργειας. Το ΟΕΕ οφείλει να συμβάλει στη θέσπιση του απαιτούμενου νομικού πλαισίου για την κατοχύρωση του επαγγέλματος “Οικονομολόγου – Χρηματιστή Εμπορίας Ρύπων” και την πιστοποίηση και ένταξη των οικονομολόγων στις λίστες του νέου μητρώου, καθότι η συμμετοχή των Ελληνικών επιχειρήσεων στο εμπόριο ρύπων αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς και από τον Ιανουάριο του 2024, οι Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταβάλουν δικαιώματα ρύπων για τους ρύπους που εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα, ως αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού κανονισμού “Fit for 55“. Το ΟΕΕ οφείλει να διαδραματίσει τον θεσμικό του επιστημονικό ρόλο, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα καλύπτουν τις ανάγκες τους με οικονομολόγους με γνωστική επάρκεια στα Οικονομικά της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Διεκδικούμε την κατοχύρωση του συγκεκριμένου επαγγελματικού δικαιώματος για τους επιστήμονες οικονομολόγους μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου, εφόσον κατέχουν τις απαραίτητες σχετικές ακαδημαϊκές γνώσεις ή και επαγγελματική εμπειρία, και προτείνουμε τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων για την επιμόρφωση των νέων οικονομολόγων και παλαιότερων μελών σχετικά με το Χρηματιστήριο Εκπομπών Ρύπων και τα Οικονομικά της Ενέργειας σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια οικονομικής κατεύθυνσης.
 • Την Τροποποίηση των Οργανισμών του Δημόσιου τομέα στην κατεύθυνση της διάκρισης των θέσεων από ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, σε ΠΕ Οικονομικού και ΠΕ Διοικητικού, ώστε για τις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης σε εργασίες με οικονομικό αντικείμενο να αποδίδονται σε επιστήμονες οικονομολόγους. Αυτό θα επιτρέψει την προώθηση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας καθότι στην διεκδίκηση θέσεων ευθύνης οικονομικού αντικειμένου εργασίας θα συμμετέχουν μόνο πτυχιούχοι οικονομικών σχολών. Στόχος μας πρέπει να είναι η αναγνώριση, δημιουργία και κατοχύρωση στο Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ξεχωριστού Οικονομολογικού κλάδου και σε θέσεις ευθύνης που άπτονται οικονομικών και οικονομολογικών θεμάτων να αξιολογούνται και να τοποθετούνται μόνον οικονομολόγοι, καθότι ο κλάδος ΠΕ Οικονομικού παρά το ότι έχει προβλεφθεί με το ΠΔ 347/2003 (τροποποίηση του άρθρου 4) όμως αυτό δεν ελήφθη υπόψη στην κατάρτιση των νέων οργανισμών στα Υπουργεία και ήδη στις προκηρύξεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης διαπιστώνουμε ότι στις θέσεις που έχουν βασικό αντικείμενο εργασίας στον οικονομικό τομέα, προβλέπεται η τοποθέτηση προϊσταμένων όλων των Κλάδων της ΠΕ κατηγορίας..
 • Την καταχώρηση των δεδομένων των επιχειρήσεων σε μια και μόνο ηλεκτρονική πύλη στην οποία θα έχει πρόσβαση ο κάθε δημόσιος οργανισμός – φορέας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να διαμορφώνει σαφή εικόνα και να αντλεί εκείνα τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν.
 • Τη δημιουργία πλατφόρμας στο Ο.Ε.Ε., «Προσφορά και Ζήτηση», στην οποία θα μπορούν αφενός να εισάγουν τα βιογραφικά τους νέοι & άνεργοι οικονομολόγοι που αναζητούν εργασία, και αφετέρου να αναρτώνται και τα στοιχεία των επιχειρήσεων που επιθυμούν να προσλάβουν οικονομολόγους.
 • Τη λειτουργική διασύνδεση αυτής της πλατφόρμας του ΟΕΕ με την αντίστοιχη πλατφόρμα εύρεσης εργασίας του ΟΑΕΔ, που θα αφορά στους άνεργους οικονομολόγους.
 • Την καταπολέμηση της ανεργίας των συναδέλφων οικονομολόγων, με δράσεις αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και ειδίκευσης ανέργων νέων οικονομολόγων σε δραστηριότητες διαφόρων κλάδων του οικονομολογικού επαγγέλματος
 • Την κατοχύρωση του δικαιώματος των Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών να ασκούν το επάγγελμα τους μέσα σε ανθρώπινες και συντεταγμένες συνθήκες εργασίας, καθότι με το επιχείρημα ότι αυτοί αποτελούν το βασικό μοχλό είσπραξης των δημοσίων εσόδων, καταλήγουν να είναι «έρμαια» της εκάστοτε κυβέρνησης, των ασφυκτικών προθεσμιών και των απειλών επιβολής εξοντωτικών προστίμων.
 • Την ισχύ των myDATA, μόνον ως προς τα έσοδα και από αυτά, μόνο για εκείνα των οποίων τα στοιχεία εκδίδουν οι επιχειρήσεις και με πιο απλουστευμένο τρόπο από αυτόν το δαιδαλώδη που υπάρχει σήμερα. Οι δηλωτικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων να προκύπτουν αποκλειστικά μόνο από τα νομοθετικά θεσμοθετημένα επίσημα βιβλία των επιχειρήσεων και όχι από τις όποιες εφαρμογές πληροφοριακών δεδομένων θέλει να έχει το κράτος. Το κράτος είναι υποχρεωμένο εκ του νόμου να ελέγχει τις δηλώσεις που υποβάλουν οι επιχειρήσεις και όχι οι επιχειρήσεις να υποχρεώνονται να υποβάλουν τις δηλώσεις καθ΄ υπόδειξη του κράτους.
 • Την εναρμόνιση του Ν.4557/2018 με την Ευρωπαϊκή οδηγία προς την σωστή κατεύθυνση, γιατί η κρατική κυβερνητική γραφειοκρατία την έκανε εργαλείο για να φορτώσει ευθύνες και εξοντωτικές ποινές στους λογιστές – φοροτεχνικούς, σε αντίθεση με το πνεύμα της οδηγίας, καθότι εμείς σαν παράταξη το αναδείξαμε και με επιστημονικώς τεκμηριωμένο υπόμνημα.
 • Για τον σχεδιασμό ενός οικονομικού μέτρου, η κυβέρνηση να απευθύνεται στον θεσμικό της σύμβουλο το ΟΕΕ εκ των προτέρων και όχι να έρχεται εκ των υστέρων να ζητά την νομιμοποίηση ή στήριξη των όποιων εφαρμογών ιδιωτικών εταιρειών, για τις οποίες δεν είχε καμία εμπλοκή, ενώ βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, το ΟΕΕ θα έπρεπε να κατευθύνει τις εταιρείες αυτές στο τι θα δημιουργήσουν.
 • Τις βασικές υποχρεώσεις του κράτους που θα έπρεπε να έχουν επιλυθεί από παλιά, να ζητάει η κυβέρνηση να τις υλοποιήσουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί. Ελεγκτής είναι το κράτος, άρα κατ΄ επέκτασιν όφειλε να έχει δημιουργήσει τον κατάλληλο μηχανισμό, ώστε μέσω της διασύνδεσης όλων των υπηρεσιών του να έχει αυτό έγκαιρα τα όποια στοιχεία και όχι να τα ζητάει συνεχώς τα ίδια και τα ίδια από τις επιχειρήσεις, μέσω των λογιστών – φοροτεχνικών.
 • Τη διασύνδεση μεταξύ του ΓΕΜΗ και της Τράπεζα της Ελλάδος, ώστε τα οικονομικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις δημοσιευμένες στο ΓΕΜΗ οικονομικές καταστάσεις να αντλούνται αυτόματα από την της Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης είναι απαράδεκτο οι λοιπές τράπεζες, να ζητούν κάθε φορά εκ νέου κοινοποίηση στοιχείων που είχαν λάβει από επιχειρήσεις, με την δικαιολογία ότι πρόκειται για νέο φάκελο
 • Τη μη εκμετάλλευση των λογιστών – φοροτεχνικών, καθότι πρόσφατα ήλθε νέα ανακοίνωση της ΑΑΔΕ που επιβάλλει έμμεσα και άλλες υποχρεώσεις προς τους λογιστές – φοροτεχνικούς σχετικά με την όλη διαδικασία των ΡΟS και μάλιστα σε μια διαδικασία που δεν είχαν καμία εμπλοκή ούτε οι λογιστές – φοροτεχνικοί, αλλά και ούτε οι επιχειρήσεις, αφού υπεύθυνοι ήταν οι ιδιώτες πάροχοι (κυρίως τράπεζες) οι οποίοι και αμειβόταν για την εργασία τους.
 • Την άμεση επικαιροποίση του κώδικα δεοντολογίας των Οικονομολόγων Λογιστών – Φοροτεχνικών χωρίς σκοπιμότητες και κωλυσιεργίες, είναι το μέσο συνοχής των μελών του ΟΕΕ και των υποχρεώσεων της Πολιτείας.
 • Την πραγματική και ουσιαστική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών, οι οποίοι δεν είναι δίκαιο να έχουν μόνον υποχρεώσεις, καθότι είναι ο μοναδικός επιστημονικός κλάδος στην Ελλάδα που το κράτος θεωρεί τα μέλη – οικονομολόγους «δεδομένους» και κάθε φορά φορτώνει με πάσης φύσεως υποχρεώσεις, που σε πολλές περιπτώσεις δεν άπτονται του πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα έπρεπε να προσφέρουν.
 • Τα έντυπα και οι οδηγίες των δηλώσεων κάθε έτους, να ανακοινώνονται το αργότερο μέχρι την 1η Νοεμβρίου του έτους αναφοράς. Οι δηλώσεις να ανοίγουν πάντα την 1η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους και να έχουν προθεσμία μέχρι 30/6.
 • Την αναχαίτιση της αποψίλωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ασφαλιστικών Οργανισμών για να μην ρίχνεται όλο το βάρος των εργασιών τους στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικούς χωρίς μάλιστα την δυνατότητα είσπραξης ανάλογων αμοιβών.
 • Να σταματήσει το ΟΕΕ ν’ ανέχεται την όλη κατάσταση με την ασαφή πολυνομία και τις ασφυκτικές προθεσμίες και να θεωρεί θεσμική υποχρέωση του να διασφαλίζει μόνο και μόνο κάποιες παρατάσεις προθεσμιών.
 • Να καταστεί το ΟΕΕ πραγματικά Επιστημονικό Επιμελητήριο και Σύμβουλος της Πολιτείας, όπως θεσμικά κατοχυρώνεται και από τον ιδρυτικό του νόμο, ώστε να σταματήσει επιτέλους η σύνταξη και η έκδοση ασαφών φορολογικών νόμων, που για να εφαρμοστούν θα πρέπει κάθε φορά να εκδίδονται εκατοντάδες ερμηνευτικές ΠΟΛ και που παραδόξως όλοι αυτοί οι νόμοι έχουν εξ αρχής θεσμοθετημένα πρόστιμα που δεν χρειάζονται διευκρινήσεις.
 • Να κατοχυρώσει το ΟΕΕ επιτέλους την επιβολή και υποχρεωτική είσπραξη μέσω αυτού, των ελαχίστων αμοιβών που θα πρέπει να εισπράττουν οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικοί για τις υπηρεσίες, που είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν.
 • Να νομοθετηθεί η αμοιβή του Λογιστή και να διεκδικήσει το ΟΕΕ τη θέσπιση ελάχιστων αμοιβών για τις λογιστικές υπηρεσίες που παρέχονται, όπως σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη. Ενδεικτικά αναφερόμαστε στη Γερμανία όπου η αμοιβή ενός Λογιστή για την τήρηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ορίζεται με νόμο σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών.
 • Να υποβάλλεται και να υπογράφεται από Λογιστή – Φοροτεχνικό πιστοποιημένο από το Ο.Ε.Ε η κάθε είδους φορολογική δήλωση των Επιχειρήσεων και των Επαγγελματιών., ανεξαρτήτως ορίου ακαθάριστων εσόδων, σύμφωνα με το Ν. 2515/1997.
 • Την αναβάθμιση του ρόλου και των δικαιωμάτων των Λογιστών -Φοροτεχνικών όπως ισχύει σε άλλους επιστημονικούς κλάδους ώστε να μπορούν να κάνουν εργασίες για τους πελάτες του χωρίς εξουσιοδότηση καθώς επίσης και να εκπροσωπούν τους πελάτες τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, κυρίως του Υπουργείου Οικονομικών, με την επίδειξη της επαγγελματικής ταυτότητας.
 • Την κατάργηση των «σκελετών» του 1994, που επανάφερε η κυβέρνηση με τα λεγόμενα αντικειμενικά κριτήρια των οποίων την τύχη τη γνωρίζουμε, αφού καταργήθηκαν. Αυτό το θεωρεί η κυβέρνηση φορολογική «πρόοδο», ένα οριζόντιο φορολογικό – εισπρακτικό – άδικο – παράνομο μέτρο με το οποίο είναι πασιφανές ότι θέλουν να καλύψουν την παντελή αποτυχία του κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού και βάλουν κατά πάντων και μάλιστα με χονδροειδείς επικοινωνιακές πρακτικές. Η θέση μας, αφορά στην υιοθέτηση ενός συστήματος «Εσόδων – Εξόδων», όπως άλλωστε εφαρμόζεται και λειτουργεί στην πλέον αναπτυγμένη οικονομία του πλανήτη, στις (ΗΠΑ), καθότι η έκπτωση όλων των δαπανών των φορολογουμένων και των νοικοκυριών από το φορολογητέο εισόδημα, θα δημιουργούσε ισχυρό κίνητρο αποτύπωσης του συνόλου των συναλλαγών.
 • Τη διαδικασία αναγγελίας ανάληψης εργασίας ψηφιακά, κατά το πρότυπο του «πορτοκαλί βιβλίου» του ΙΚΑ και στη συνέχεια να δίνεται το περιθώριο πέντε εργάσιμων ημερών για την διαδικασία της πλήρους πρόσληψης.
 • Τη στελέχωση των υπηρεσιών και θέσεων ευθύνης των τραπεζών με την αξιοποίηση του προσωπικού των οικονομολόγων, που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες.
 • Την ενίσχυση της εκπροσώπησης του Ο.Ε.Ε. σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ανεξάρτητων αρχών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

Κατά την περίοδο του κορονοϊού με διεκδικητικές και εποικοδομητικές παρεμβάσεις της παράταξης μας επιλύθηκαν σοβαρά ζητήματα και δόθηκαν πολλές λύσεις, ουδέποτε όμως επιδιώξαμε σαν παράταξη την οικειοποίηση των παρεμβάσεων μας, για να καταδείξουμε την σημασία και το ρόλο που θα έπρεπε και πρέπει να έχει το ΟΕΕ ως φορέας. Τώρα όμως είναι ανάγκη να προτάξουμε τις δραστηριότητες μας αυτές όχι για άλλο λόγο, αλλά γιατί και παρά την διάθεση που δείξαμε, η νοοτροπία κάποιων άλλων παρατάξεων του ΟΕΕ παραμένει στις αυτές καθεστωτικές νοοτροπίες.

Τι προτείνουμε για τη λειτουργία του ΟΕΕ

Η Παράταξη μας, η Π.Δ.Σ.Ο. πιστεύει πως το ΟΕΕ πρέπει να προχωρήσει σε ανασυγκρότηση που με θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές ως προς τη διοίκηση, την οργάνωση και τον τρόπο εκλογής και λειτουργίας των οργάνων του, σύμφωνα με τις αρχές της συλλογικότητας, της αντιπροσωπευτικότητας, της αναλογικότητας, της διαφάνειας και του πλουραλισμού.

Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο στον τρόπο λήψης των αποφάσεων του ώστε να μπορεί να είναι αποδοτικότερος ο τρόπος λειτουργίας για τους οικονομολόγους και την ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Το ΟΕΕ πρέπει να διαθέτει εξωστρέφεια, διασύνδεση με άλλους φορείς, την πολιτεία, τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Πρέπει να προωθεί και να στηρίζει τις θέσεις του και συγχρόνως οφείλει να γίνεται δέκτης των θέσεων και των προτάσεων και των άλλων φορέων.

Ειδικότερα προτείνουμε:

 • Το εκλογικό σύστημα να γίνει αντιπροσωπευτικότερο. Επιπλέον προτείνουμε την αναδιάρθρωση της 3ης Εκλογικής Περιφέρειας της Υπόλοιπης Επικράτειας, ανά Περιφερειακό Τμήμα, έτσι ώστε η εκλογή των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη δύναμη των Παρατάξεων ανά Περιφερειακό Τμήμα. Αλλαγή του ποσοστού σταυροδοσίας ως προς το αναλογικότερο, με μείωση των σταυρών ανά εκλογικό διαμέρισμα.

 

 • Την αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της Συνόδου της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (Σ.τ.Α), υιοθετώντας ουσιαστικές και διαρθρωτικές αλλαγές, ως προς την υλοποίηση του προγράμματος και του τρόπου διεξαγωγής της ημερήσιας διάταξης.

 

 • Τη συνέχιση, την ενίσχυση και την εμβάθυνση με εντατικότερους ρυθμούς της δημιουργίας και λειτουργίας των Επιτροπών στο Ο.Ε.Ε. με την καθοδήγηση και παρακολούθηση της καθεμίας από μέλος της Κ.Δ. βάσει των ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος, όπως Λογιστών – Φοροτεχνικών, Ελεγκτών Δημόσιου Τομέα, Ελεγκτών Ιδιωτικού Τομέα, Οικονομολόγων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Οικονομολόγων Χρηματοπιστωτικού Τομέα, Οικονομολόγων Ναυτιλιακού Τομέα, Οικονομολόγων Μελετητών, Αναλυτών, Εκπαιδευτικών, Διαμεσολαβητών κ.λ.π., και των αντίστοιχων ομάδων εργασίας ανά οικονομολογική ειδικότητα. Οι επιτροπές αυτές θα καταλήγουν σε συγκεκριμένες εισηγήσεις προς την Κ.Δ. σχετικά με την πιστοποίηση και κατοχύρωση της κάθε οικονομολογικής ειδικότητας από το ΟΕΕ, καθώς επίσης θα εισηγούνται προτάσεις για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση και γενικότερα θα ενεργούν προς την κατεύθυνση επίλυσης των ειδικών επαγγελματικών τους ζητημάτων.

 

 • Τη θεσμοθέτηση Κανονισμού λειτουργίας του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Ο.Ε.Ε..

 

 • Την ενίσχυση με πρωτοβουλίες του ρόλου των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε., βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε Περιφέρειας, με τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των σεμιναρίων επιμόρφωσης και κατάρτισης σ’ όλους τους οικονομολογικούς κλάδους, με την πραγματοποίηση ενημερωτικών ημερίδων και με τη διενέργεια ερευνών και μελετών περιφερειακής εμβέλειας σε συνεργασία με Περιφερειακούς – Τοπικούς φορείς και χορηγούς, με βέλτιστες παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς και πλαίσιο για την ανάπτυξη των μεταξύ τους συνεργασιών και συνεργειών. Τα Περιφερειακά Τμήματα του Ο..ΕΕ. είναι φορείς ανάπτυξης των περιφερειών, με την δική τους φωνή, και χρήζουν επαρκούς επιστημονικής στελέχωσης, με ικανούς αυτοδιαχειριζόμενους πόρους και ουσιαστική λογοδοσία στα τοπικά μέλη τους.

 

 • Την αποτελεσματικότερη, ορθολογικότερη και γρηγορότερη αξιοποίηση από το ΟΕΕ του προγραμμάτος του «ΕΣΠΑ 2021-2027» που άνοιξε και βρίσκεται σε εξέλιξη. με τη διεκδίκηση θεσμοθέτησης του ΟΕΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, για την πιο ολοκληρωμένη αξιοποίηση περισσότερων προγραμμάτων σχετικών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και καινοτόμων εργαλείων επικοινωνίας, για την αμεσότερη, οικονομικότερη και καλύτερη ενημέρωση όλων των μελών του ΟΕΕ σε επίκαιρα θέματα με απλούστευση των διαδικασιών, αναφορικά με τις εξελίξεις σ’ όλες τις οικονομολογικές ειδικότητες για τις θέσεις και τις προτάσεις του ΟΕΕ, καθώς και την οικονομική ενίσχυση των Οικονομολόγων Λογιστών – Φοροτεχνικών μέσω διαφόρων δράσεων του ΕΣΠΑ, με επιδότησή τους, για κάλυψη π.χ. των λειτουργικών τους δαπανών και την αγορά εξοπλισμού τους.

 

 • Τη συνεχή επιστημονική και επαγγελματική αναβάθμιση των οικονομολόγων με την βελτίωση και επέκταση των παρεχόμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων και των διαδικασιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των οικονομολόγων λογιστών και των λοιπών οικονομολογικών ειδικοτήτων, τόσο με elearning, όσο και δια ζώσης με τη δημιουργία από το Ο.Ε.Ε. Εκπαιδευτικού Κέντρου με πανελλαδική εμβέλεια, για την καλύτερη υλοποίηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης, πιστοποίησης και κατάρτισης για όλες τις οικονομολογικές ειδικότητες, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

 

 • Την συγκρότηση μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής, υπό την αιγίδα και καθοδήγηση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε., αποτελούμενη από δεκαεπτά έως εικοσιένα αναγνωρισμένης αξίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο Έλληνες καθηγητές οικονομολόγους, ελληνικών και γνωστών του εξωτερικού οικονομικών πανεπιστημίων, με ελάχιστη αρμοδιότητα την ετήσια αξιολόγηση και κατάθεση προτάσεων για τις εκθέσεις του ΟΑΣΑ, ΔΝΤ, Ε.Ε., Τράπεζας Ελλάδας, καθώς και συμμετοχή στην Επιτροπή σύνταξης του Προϋπολογισμού.

 

 • Την δημιουργία ενός μονίμου Forum οικονομικής θεωρίας και πράξης σε συνεργασία με τα οικονομικά πανεπιστήμια και τους κοινωνικούς εταίρους με ετήσιο πρόγραμμα εξέτασης βασικών προβλημάτων της οικονομίας μέσα από πλουραλιστική αλλά επιστημονικά θεμελιωμένη με μεθοδολογική προσέγγιση.

 

 • Τη χρηματοδότηση της επιστημονικής μελέτης και έρευνας σε οικονομολογικά θέματα. Εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τις μελέτες και έρευνες σε δύο διαφορετικές κατηγορίες:
  • α). Στις Πολιτικές, σε αυτές που θα καταλήγουν σε συμπεράσματα, διαπιστώσεις, προτάσεις γενικές πολιτικού περιεχομένου &
  • β). Εφαρμογών σ’ αυτές που θα καταλήγουν σε συγκεκριμένα, καινοτομικά και μετρήσιμα αποτελέσματα που θα είναι χρήσιμα και εφαρμόσιμα από διάφορους οικονομολογικούς κλάδους.
 • Την καθιέρωση ετήσιας μελέτης – έρευνας για την ανεργία στους νέους οικονομολόγους, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιάζονται σε ημερίδα η οποία θα ονομάζεται «Ανεργία Νέων Οικονομολόγων – Ημέρα Καριέρας», σε συνεργασία και συνέργεια με επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση και γνωριμία των νέων οικονομολόγων με την αγορά εργασίας.
 • Την στενότερη συνεργασία του ΟΕΕ με τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης της χώρας, με την ετήσια συμμετοχή του Ο.Ε.Ε. σε κοινές εκδηλώσεις, έτσι ώστε τα εν δυνάμει μέλη μας να γνωρίσουν το Επιμελητήριο και τις δραστηριότητες του.
 • Στην καθιέρωση μόνιμου διαλόγου με τα υπόλοιπα Επιστημονικά επιμελητήρια της χώρας για ένα πραγματικό και εποικοδομητικό ρόλο των επιστημονικών φορέων στην χάραξη και την υλοποίηση των αναπτυξιακών στρατηγικών της χώρας.
 • Την ενεργή στήριξη με την καλύτερη προβολή, αξιοποίηση και διαχείριση του Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης Οικονομολόγων (ETAO), ώστε να προσελκύσει περισσότερα μέλη, καθώς η απορρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας προσφέρει τη δυνατότητα αυτή. Απαιτείται η ενεργή στήριξη της Επαγγελματικής Ασφάλισης, ως του δεύτερου πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος, με ένα σαφές, σταθερό θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο, με διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, ενίσχυση των κινήτρων εισόδου νέων μελών και τη μακρόχρονη παραμονή τους στο Ταμείο και την υπαγωγή των ΤΕΑ σε Ενιαίο Φορέα Εποπτείας, ελαχιστοποιώντας το κόστος των εισφορών.

 

 • Την απαλλαγή από εισφορές των συνταξιούχων οικονομολόγων με κλείσιμο της καρτέλας τους στο Ο.Ε.Ε., όταν συνταξιοδοτούνται και το επιθυμούν οι ίδιοι και αφού έχει προηγηθεί η διακοπή εργασιών στη Δ.Ο.Υ., για αυτούς που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

 

 • Την αναλογική ρύθμιση των μακροχρόνιων οφειλών των μελών του ΟΕΕ, ώστε να αυξηθούν τα ενεργά μέλη του και να τους δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σ’ όλες τις διαδικασίες του επιμελητηρίου.

 

 • Να γίνει το ΟΕΕ ο θεσμικός εκφραστής και εκπρόσωπος όλων των μελών του, που να κατοχυρώνει όχι μόνον τις υποχρεώσεις τους, αλλά και να διεκδικεί και να κατοχυρώνει και δικαιώματά τους.

 

Με γνώμονα όλα αυτά που παραθέσαμε, διεκδικούμε πλέον τη διοίκηση του ΟΕΕ, για να δείξει επιτέλους αυτό το άλλο του πρόσωπο, το νομοθετικά θεσμοθετημένο της ανεξάρτητης επιστημονικής αρχής και του φορέα προστασίας των συμφερόντων των μελών.

Στόχος μας είναι η συνεχής ανάδειξη του ΟΕΕ σε κορυφαίο επιστημονικό φορέα της χώρας, ο οποίος, αφενός θα είναι αντικειμενικά, κριτικά και ελεγκτικά ο επίσημος συμβουλευτικός και γνωμοδοτικός φορέας της πολιτείας σε οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα, διαθέτοντας άρτιες επιστημονικές ομάδες μελέτης και τεκμηρίωσης των θέσεων του και αφετέρου θεσμικά και νομικά, υποστηρικτής, διεκδικητής και διασφαλιστής των συμφερόντων των μελών του.

Η ενδυνάμωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ως επιστημονικού φορέα, μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από την ενεργό συμμετοχή όλων των οικονομολόγων.

Το ΟΕΕ έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε χρήσιμο θεσμό και φορέα υπεύθυνης επιστημονικής και επαγγελματικής έκφρασης.

Με οδηγό τις αξίες & τις αρχές μας
Με όραμα & πρόγραμμα
Για να είναι το ΟΕΕ
Χρήσιμο στα Μέλη του,
Ωφέλιμο στην Πολιτεία!

Η Γραμματεία της
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

All rights Reserved – Copyright 2023 pasko-s.gr