ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Δ.Σ.Ο. ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ

18 Φεβρουαρίου 2021

ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 6.

Στις 22/02/2021 λήγει η υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6, στην πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε myBusinessSupport.

Είναι επιτακτική η παράταση της ανωτέρω ημερομηνίας για λόγους ανωτέρας βίας. Λόγω του έντονου καιρικού φαινομένου «Μήδεια» που επηρέασε σχεδόν όλη τη χώρα από τις 15/02/2021 ήταν πρακτικώς αδύνατη τόσο η συλλογή των πρωτογενών στοιχείων που είναι απαραίτητα για καταχώρηση των εσόδων στην πλατφόρμα  myBusinessSupport των επιχειρήσεων, όσο και η καταχώρηση των ήδη συγκεντρωμένων παραστατικών στα λογιστικά γραφεία (μη δυνατότητας πρόσβασης του ανθρωπίνου δυναμικού σ ‘αυτά , μη ύπαρξη ηλεκτρικού ρεύματος και διαδικτύου).  

Επομένως είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ολοκληρωθεί η υποβολή της Eπιστρεπτέας 6 για το σύνολο των επιχειρήσεων που είναι πραγματικά δικαιούχοι.

Ζητούμε άμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί σε παράταση της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χορήγησης της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 6.

18-02-2021

Η Γραμματεία της ΠΔΣΟ – ΠΑΣΚΟ & Σ.