Π.Δ.Σ.Ο λογότυπο

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΓΥΚΛΙΩΝ

11 Φεβρουαρίου 2021

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΓΥΚΛΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 54ε ΤΟΥ Ν.4714/2020.

Η έναρξη  ισχύος του Ν.4714/2020 και κατά συνέπεια του άρθρου 54ε του Ν.4174/2013,έχει δημιουργήσει πάρα πολλές ασάφειες ως προς την ερμηνεία του τόσο από την πλευρά του ελέγχου όσο και από την πλευρά του ελεγχόμενου. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχουν εκδοθεί ακόμα οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι όπως άλλωστε το ίδιο το άρθρο αναφέρει.

΄΄Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου΄΄.

Είναι άμεση η ανάγκη της εκδόσεως των ερμηνευτικών εγκυκλίων (με παραδείγματα), όπως άλλωστε τόσο ο Υφυπουργός Οικονομικών κος Βεσυρόπουλος όσο και ο διοικητής της ΑΑΔΕ κος Πιτσιλής είχαν δεσμευτεί ότι θα προβούν στην έκδοση αυτών κατά την συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2020, μεταξύ υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ (με την παρουσία των κκ Βεσυρόπουλου και Πιτσιλή) και την τεχνικής επιτροπής του ΟΕΕ  αρμόδια για φορολογικά θέματα (με την παρουσία του πρόεδρου του ΟΕΕ Κ. Κόλλια καθώς και του Αντιπροέδρου του ΟΕΕ Σ.Τραγάνη).

Η αποσαφήνιση του άρθρου 54ε ως προς τους κανόνες εφαρμογής του δεν θα επιτρέψει να υπάρχουν “σκιές” ως προς την ερμηνεία του με ότι αυτό συνεπάγεται.

Θα επανέλθουμε σύντομα αν δεν υπάρξει αποσαφήνιση με παραδείγματα που θα αποδεικνύουν τον εκτρωματικό χαρακτήρα της διάταξης.

11-02-2021

Η Γραμματεία της ΠΔΣΟ – ΠΑΣΚΟ & Σ.