Εκλογές 2019 - Π.Δ.Σ.Ο

Εκλογές 2019

Πίνακας αποτελεσμάτων

ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΛΟΙΠΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΑ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 16816 4141 20952 41909
ΨΗΦΙΣΑΝ 10780 1719 7645 20144
ΕΓΚΥΡΑ 10509 1683 7581 19773
ΑΚΥΡΑ 220 32 59 311
ΛΕΥΚΑ 220 32 59 311
ΑΙΓΑΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΙ
ΛΟΓΙΣΤΕΣ –
ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
332 5 15 352 1.78%
Α.Ρ.ΣΥ.Ο 52 3 59 114 0.577%
Α.Κ.Ι.Ο.Ε 802 103 186 1091 5.518%
ΔΗ.ΚΙ.Ο -Σ 3580 871 3109 7560 38.234%
Δ.Π.Κ.-Ο 361 70 568 999 5.052%
Π.Ο.Φ.Ε.-Ε. –
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ
1243 174 308 1725 8.724%
Π.Δ.Σ.Ο 2527 279 1907 4713 23.836%
Π.Ο.Ε. 1612 178 1429 3219 16.28%

All rights Reserved – Copyright 2023 pasko-s.gr