Διακήρυξη - Π.Δ.Σ.Ο

Διακήρυξη

Προοδευτικής Δημοκρατικής
Συνεργασίας Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.)

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ (Π.Δ.Σ.Ο)

Διακήρυξη

Η Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων, (Π.Δ.Σ.Ο.), είναι Πανελλαδική, Επιστημονική, Επαγγελματική, Συνδικαλιστική κίνηση. 

Η Γραμματεία της Πανελλήνιας Αγωνιστικής Συνδικαλιστικής Κίνησης Οικονομολόγων & Συνεργαζόμενοι (ΠΑΣΚΟ & Σ), αποφάσισε να συμμετάσχει στις εκλογές του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.), που διενεργήθηκαν το Δεκέμβριο του 2016, με την εκλογική ονομασία Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.). 

 

Η παράταξη ΠΑ.Σ.Κ.Ο & Σ παραμένει και αποτελεί το βασικό κορμό της Π.Δ.Σ.Ο. μέσω της οποίας και μόνο αυτής εκφράζεται η ΠΑ.Σ.Κ.Ο&Σ στα όργανα του Ο.Ε.Ε.

 

Η Π.Δ.Σ.Ο. δημιουργήθηκε από την ανάγκη ενιαίας έκφρασης πάνω σε κοινές αξίες και αρχές, με όραμα και στόχους της ΠΑΣΚΟ & Σ – παράταξης που πρωτοστάτησε στην ίδρυση του ΟΕΕ, με ιστορία, με διαχρονική αναφορά και προσφορά στο χώρο του ΟΕΕ καθώς και από τους Οικονομολόγους Ελεύθερους Επαγγελματίες Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.Ε.), από τις Ανεξάρτητες Κινήσεις Οικονομολόγων (Α.Κ.Ο.) και των Νέων Οικονομολόγων Ελλάδας (Ν.Ο.Ε) απ’ όλη τη χώρα. 

Σ΄ αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας επιβάλλεται η συσπείρωση όλων των επιστημονικών προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων του Ο.Ε.Ε. στην κατεύθυνση της συναντίληψης, της συνεργασίας, της συμφωνίας και της προοπτικής πάνω σε κοινές προγραμματικές θέσεις.

 

Η Π.Δ.Σ.Ο. εκφράζει και εκπροσωπεί τους οικονομολόγους, όλων των οικονομολογικών ειδικοτήτων, που ανήκουν στις δημοκρατικές, προοδευτικές δυνάμεις της χώρας, μακριά από ιδεοληψίες και λαϊκισμούς.

Η Π.Δ.Σ.Ο. προασπίζει όλες τις ειδικότητες των οικονομολόγων και διεκδικεί την επαγγελματική κατοχύρωσή τους, καθώς και τη διαρκή επιμόρφωση τους.

Η Π.Δ.Σ.Ο. επιδιώκει την ενίσχυση της γνώσης και τη διάχυση αυτής, με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο σ’ όλες τις ειδικότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος και στην κοινωνία γενικότερα. 

Η Π.Δ.Σ.Ο. προάγει το διάλογο, τη διαβούλευση και την ανταλλαγή επιχειρημάτων μέσα από την ανάπτυξη και τη σύνθεση των ιδεών.

Η Π.Δ.Σ.Ο. υπηρετεί και προβάλει τις αρχές της αξιοκρατίας, της ισονομίας, της ισηγορίας, της ισοπολιτείας της διαφάνειας και της διαύγειας στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων.

 

Οι γεω-οικονομικές διαταραχές, οι κρίσεις χρεοκοπίας, συσχετισμένες και με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική απορρύθμιση, η «αχαλίνωτη» κερδοσκοπία, παραμέρισαν κάθε ευαισθησία με την ενοχοποίηση και την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους πρόνοιας, οδηγώντας στην παρακμή του μαζικού καταναλωτικού πολιτισμού.

Η υπερσυγκέντρωση στα θέματα της παραγωγής, της έρευνας, της διακίνησης αγαθών  και πληροφοριών, είναι σε παγκόσμια ολιγοπωλιακή κλίμακα αντίθετη σε κάθε έννοια της ελεύθερης οικονομίας και του ανταγωνισμού. Έχει ήδη θέσει την πολιτική εξουσία κάτω από τον έλεγχο της οικονομικής. 

Όμως το πρωτείο της πολιτικής πρέπει να ανακτηθεί. Η οικονομία να βρει ξανά το κοινωνικό της περιεχόμενο και η πολιτική την ιστορική της αποστολή της, 

Θεωρούμε ότι χωρίς οικονομική δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει ούτε κοινωνική ούτε πολιτική δημοκρατία, ούτε υγιής κοινοβουλευτισμός. Η ανάδειξη και η στήριξη της κοινωνικής οικονομίας ως άλλου πόλου οικονομικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας επιβάλλεται ιδιαίτερα σε συνθήκες όπως οι ελληνικές. 

Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας της οικονομίας πρέπει να αποκατασταθεί. Η εκτεχνίκευση της ζωής και η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να μας προετοιμάσουν με τα πιο ισχυρά δημοκρατικά, θεσμικά, πνευματικά – πολιτισμικά αναχώματα και αξιακά αντίβαρα, αλλιώς μπορεί να υπάρξει ένας ακραία και αδιανόητα αυταρχικός κόσμος.

Ανάπτυξη δεν είναι οι δείκτες, αλλά η συμπληρωματική αρμονία και σύνδεση τομέων και κλάδων όπου η παραγωγικότητα αποτυπώνεται στο εμπορικό ισοζύγιο.

 

Οι συνεχείς και σε παγκόσμιο επίπεδο αλλαγές στο σύγχρονο κόσμο όπως, η 4η βιομηχανική επανάσταση και η κλιματική αλλαγή οδηγούν στην ενίσχυση του ρόλου των επιστημών και των επιστημόνων και ισχύει ιδιαιτέρως για την οικονομική επιστήμη και τους οικονομολόγους. 

Επίσης πιστεύουμε ότι επιστήμη πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο, να στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη του, την ελευθερία, την ευτυχία του και όχι να μετατρέπεται σε εργαλείο κοινωνικής καταπίεσης και εκμετάλλευσης. 

Στην επιστήμη μας αναπτύσσονται συνεχώς νέες σκέψεις και ρεύματα, δημιουργούνται νέες οικονομολογικές ειδικότητες, ενώ οι οικονομολόγοι έχουν καθοριστικό ρόλο με εφαρμογή των πορισμάτων τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Η οικονομική επιστήμη θα πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας ως μέσου εξυπηρέτησης συλλογικών και ατομικών αναγκών και όχι στη μονοσήμαντη μεγιστοποίηση του κέρδους. Το κέρδος είναι αποδεκτό στο πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας, ως κίνητρο για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την ευρεσιτεχνία και την οικονομική μεγέθυνση, στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Η Π.Δ.Σ.Ο. αποδέχεται τις αρχές της ελεύθερης αγοράς, αλλά θεωρεί προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της, την ενεργή ανάμιξη του κράτους, αφενός με τη θέσπιση του κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου και αφετέρου με την άσκηση πολιτικών αναδιανομής του εισοδήματος.

Η Π.Δ.Σ.Ο. επιζητά για το κράτος το ρόλο της διαιτησίας, του ελέγχου, της ρύθμισης και εποπτείας, της ενεργούς παρέμβασης στην οικονομική ζωή, διασφαλίζοντας οικονομική αποτελεσματικότητα αλλά και κοινωνική δικαιοσύνη. 

Προτεραιότητα πρέπει να είναι ο δίκαιος επιμερισμός των βαρών και η δίκαιη κατανομή του δημόσιου πλούτου και των μεταβιβαστικών πληρωμών, ασφάλισης και πρόνοιας στους πολίτες. Οι πολίτες θέλουν υπεύθυνες απαντήσεις και ρεαλιστικές λύσεις, χωρίς πολιτική σκοπιμότητα.

Κύριος στόχος μας είναι η ένταξη της οικονομίας στην υπηρεσία της κοινωνίας.

 

Σήμερα, ο οικονομολόγος δεν αποτελεί μόνο έναν καταρτισμένο επιστήμονα που προάγει αξίες τις οποίες  παρέχει σε κάποιον από τους πολλούς κλάδους του οικονομολογικού επαγγέλματος εργαζόμενος είτε σε μία επιχείρηση, είτε σ΄ έναν οργανισμό ή αυτοαπασχολούμενος. 

Πρωτίστως ο οικονομολόγος αποτελεί έναν κατεξοχήν κοινωνικό επιστήμονα που χρησιμοποιεί θεωρίες και εργαλεία πολλών επιστημών αναλύοντας πολύπλευρα ζητήματα που αφορούν την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα. 

Η ενεργός συμμετοχή των επιστημόνων οικονομολόγων στη χάραξη της οικονομικής στρατηγικής είναι ηθική επιταγή και ατομική ευθύνη, όπως και ευθύνη της πολιτείας είναι να την προαγάγει.

Στην επιστήμη μας δεν υπάρχουν ουδέτερες τεχνοκρατικές λύσεις. Κάθε τεχνοκρατική πρόταση έχει πολιτικές, ηθικές, κοινωνικές και οικονομικές αφετηρίες. Κάθε λύση επηρεάζει και υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, τάξεις, ομάδες και πολιτικές.

 

Η Π.Δ.Σ.Ο., αποτελεί την Επιστημονική, Επαγγελματική, Συνδικαλιστική κίνηση που εκφράζει τη διττή φύση του οικονομολόγου. Μέσω της συλλογικής δράσης των μελών της παρεμβαίνει στο OEE με στόχο, αφενός τη βελτίωση και την εξέλιξη των επαγγελματικών συνθηκών των μελών του και αφετέρου με το γόνιμο δημόσιο διάλογο και τη δημιουργική παρέμβαση της, να συνεπικουρεί την πολιτεία σε γενικότερα θέματα οικονομίας και ανάπτυξης. 

Σήμερα ο οικονομολόγος έχει επωμισθεί μεγάλο έργο για λογαριασμό της πολιτείας, και είναι επιφορτισμένος με μεγάλες ευθύνες, χωρίς τις «ανάλογες απολαβές», και συγχρόνως πολλοί οι νέοι συνάδελφοί μας εργάζονται με χαμηλούς μισθούς.

 

Η ενδυνάμωση και η ανασυγκρότηση του ΟΕΕ ως επιστημονικού φορέα, μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από την ενεργό συμμετοχή όλων των οικονομολόγων, όλων των οικονομολογικών ειδικοτήτων. 

Ένα αξιόπιστο και με τεκμηριωμένη άποψη Επιμελητήριο θα μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά στην προσπάθεια ανοικοδόμησης της χώρας στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στόχος μας είναι η συνεχής ανάδειξη του ΟΕΕ σε κορυφαίο επιστημονικό φορέα της χώρας, ο οποίος, αφενός θα είναι αντικειμενικά, κριτικά και ελεγκτικά ο επίσημος συμβουλευτικός & γνωμοδοτικός φορέας της πολιτείας σε οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα, διαθέτοντας άρτιες επιστημονικές ομάδες μελέτης και τεκμηρίωσης των θέσεων του και αφετέρου θεσμικά και νομικά υποστηρικτής, διεκδικητής και διασφαλιστής των συμφερόντων των μελών του.

 

Διατηρούμε ως πυξίδα της σκέψης μας και της δράσης μας τις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας, της Προόδου, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, των ίσων ευκαιριών και της μαχητικής διεκδίκησης των δικαιωμάτων προς όφελος του συλλογικού συμφέροντος.

Καλούμε, κάθε συνάδελφο οικονομολόγο, που ενστερνίζεται τις αρχές και τις αξίες, τα οράματα και τα ιδανικά της Π.Δ.Σ.Ο., να συμμετάσχει στο συλλογικό αγώνα της παράταξης μας, για να δώσουμε όλοι μαζί ρεαλιστικές λύσεις, στα προβλήματα που πλήττουν όλες τις οικονομολογικές ειδικότητες, καθώς και στα κρίσιμα οικονομικά και αναπτυξιακά προβλήματα της χώρας δίνοντας συγχρόνως πνοή ανανέωσης για το μέλλον.

 

Με οδηγό τις αξίες & τις αρχές μας

Με όραμα & πρόγραμμα

 

 

 

Για να είναι το ΟΕΕ 

Χρήσιμο στα Μέλη του,

Ωφέλιμο στην Πολιτεία!

 

 

 

Η Γραμματεία της

 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

 

Με οδηγό τις αξίες & τις αρχές μας
Με όραμα & πρόγραμμα
Για να είναι το ΟΕΕ
Χρήσιμο στα Μέλη του,
Ωφέλιμο στην Πολιτεία!

Η Γραμματεία της
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

All rights Reserved – Copyright 2023 pasko-s.gr