sbakou_pdso, Συντάκης στο Π.Δ.Σ.Ο

sbakou_pdso

ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΡΙΞΕ ΤΟ ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤ...

Το προηγούμενο διάστημα αναδείξαμε αναλυτικά τα άλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες υποψήφιοι επενδυτές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, μελετητές, δημόσιες υπηρεσίες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την υποβολή αιτήσεων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Επενδύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών που δημιουργήθηκε για να εξαλειφθούν τα χρόνια προβλήματα στην υποβολή και διαχείριση των επενδυτικών προτάσεων. Το Επιτελικό Κράτος της κυβέρνησης για ακόμη μη φορά αποδεικνύεται ότι υπάρχει μόνο στα λόγια. Σήμερα καταληκτική ημερομηνία των 2 νέων δράσεων του «ΕΣΠΑ 2021-2027» που αφορούν στην «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και στην «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», το νέο ΟΠΣΚΕ δεν λειτουργεί και δεν είναι δυνατή η καταχώρηση στοιχείων και η υποβολή αιτήσεων. Όλες τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν προβλήματα στη λειτουργία του ΟΠΣΚΕ και για αυτό το λόγο ζητήσαμε να δοθεί παράταση από το Υπουργείο Οικονομικών ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να ολοκληρώσουν ομαλά και ορθά τις ηλεκτρονικές τους υποβολές. Αντ΄ αυτού, η επιμονή του Υπουργείου να μη δοθεί παράταση έχει οδηγήσει τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες υποψήφιοι να προσπαθούν να καταχωρήσουν τις αιτήσεις τους και το πληροφοριακό σύστημα να μην ανταποκρίνεται. Ζητούμε να ανακοινωθεί άμεσα παράταση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα (30-04-2024) έτσι ώστε να υποβληθούν όλες οι ανοιχτές αιτήσεις που έχουν λάβει Κωδικό Ενέργειας και έχουν προχωρήσει στην έναρξη εισαγωγής στοιχείων, για να μην υπάρξει κανέναν αποκλεισμός σε επενδυτικά σχέδια που πληρούν όλες τις απαιτήσεις των 2 οδηγών. Σε διαφορετική περίπτωση, αποδεικνύεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν επιθυμεί την υποβολή όλων, άλλα έναν μόνο συγκεκριμένο και ελεγχόμενο αριθμό αιτήσεων για ευνόητους λόγους.       Η Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Δ.Σ.Ο. – ΠΑΣΚΟ & Σ.

ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΡΙΞΕ ΤΟ ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤ... Read More »

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΝΕΕΣ...

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 στις 15:00 είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους για τις δύο νέες δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Αρχικά, με την δημοσίευση των Προσκλήσεων των 2 νέων δράσεων στις 18 Δεκεμβρίου 2023, οι δικαιούχοι είχαν χρονικό περιθώριο περίπου 2,5 μήνες έως τις 29 Φεβρουαρίου 2024, για να υποβάλλουν αίτηση   συμμετοχής στις 2 συγκεκριμένες δράσεις. Μετά από επιστολές και παρεμβάσεις φορέων και επενδυτών, δόθηκε τελικά παράταση λίγων μόνο ημερών, με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής να ολοκληρώνεται σε δύο ημέρες από σήμερα. Οι λόγοι για τους οποίους το Υπουργείο έδωσε την παράταση των 22 ημερών δεν έχουν αρθεί, τα προβλήματα παραμένουν όπως και η σύγχυση σε πολλά θέματα που ακόμη δεν έχουν διευκρινιστεί. Συγκεκριμένα, αναφέρουμε τα εξής: 1) Οι Δημοτικές υπηρεσίες Δόμησης, λόγω έλλειψης προσωπικού, αδυνατούν να ανταποκριθούν και σε πολλές περιπτώσεις έχουν σταματήσει να δίνουν “Βεβαιώσεις χρήσης γης” που είναι προαπαιτούμενο δικαιολογητικό για την υποβολή αίτησης. Το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο στις τουριστικές περιοχές που το ενδιαφέρον των επενδυτών μεγάλο και οι υπηρεσίες υποστελεχωμένες. 2) Αδυναμία ανταπόκρισης των Τραπεζών στα αιτήματα για έλεγχο των επενδυτικών σχεδίων ώστε να προχωρήσουν στη συνέχεια στην έγκριση δανείων προς τους επενδυτές. 3) Αδυναμία ανταπόκρισης των Δ.Ο.Υ. στα αιτήματα για έκδοση βεβαιώσεων έναρξης επιτηδεύματος και μεταβολές αυτών. 4) Δυσλειτουργία του Πληροφοριακού συστήματος, καθώς το σύστημα δεν ανταποκρίνεται  λόγω του μεγάλου αριθμού των αιτήσεων που υποβάλλονται ταυτόχρονα από χιλιάδες υποψηφίους.   5) Αδυναμία ανταπόκρισης των συμβούλων επιχειρήσεων για να προλάβουν από τη μία τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων εγγράφων και από την άλλη στη σύνταξη ενός πλήρους και καλού επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο βαθμολογείται κατά το στάδιο της αξιολόγησης της αίτησης. Πέρα όμως από τα ανωτέρω προβλήματα που παραμένουν, ήρθε να προστεθεί και ο ορισμός καταληκτικής προθεσμίας των 2 δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού όπου σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις, οι Δράσεις θα παραμείνουν  ανοιχτές για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης ανά Κατηγορία Περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 15:00 δηλ την ημερομηνία που λήγουν οι υποβολές για την «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». Με δεδομένο ότι ο καθαρός χρόνος των υποβολών αν συνυπολογίσουμε προβλήματα και δυσλειτουργίες δεν είναι ούτε δύο  μήνες αλλά και τα παραπάνω προβλήματα που παραμένουν, δημιουργείται μία προβληματική κατάσταση που επιβαρύνει τους επενδυτές, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους συμβούλους και θα οδηγήσει νομοτελειακά σε λάθη παραλήψεις και αποτυχίες επιχειρηματικών σχεδίων που είναι ώριμα και μπορούν ουσιαστικά να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των 2 δράσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέθοδος αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων είναι συγκριτική που ουσιώδης χαρακτηριστικό της είναι η δίκαιη απορρόφηση των κονδυλίων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να επιδοτηθούν τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια με υγιείς επενδυτές, τα οποία θα είναι βιώσιμα και θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας μας και όχι αυτά που απλά θα καταφέρουν να ξεφύγουν από τα εμπόδια των υπηρεσιών και της γραφειοκρατίας, εντός της ασφυκτικής προθεσμίας των υποβολών. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ζητούμε την παράταση έως το τέλος του επόμενου μήνα (30/04/2024), προκειμένου να υποβληθούν ομαλά όλες οι επενδυτικές προτάσεις από τους ενδιαφερόμενους. Η Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Δ.Σ.Ο. – ΠΑΣΚΟ&Σ.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΝΕΕΣ... Read More »

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙ...

Σχετικά με το κατατεθέν νομοσχέδιο στη Βουλή, «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων», στην χώρα μας δύο είναι τα βασικά ερωτήματα στα οποία πρέπει ν’ απαντήσουμε: Επιδιώκουμε την παιδεία που δημιουργεί καλύτερους και πιο μορφωμένους πολίτες, με εκπαίδευση και έρευνα υψηλού επιπέδου, με περισσότερα εφόδια και ανθεκτικούς στον παγκόσμιο ανταγωνισμό; ή επιδιώκουμε την παιδεία που έχει ως προτεραιότητα πως να πλουτίσουν κάποιοι επιχειρηματίες εκμεταλλευόμενοι τις ανάγκες, τις αγωνίες και τις ελπίδες της νέας γενιάς; Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε την παιδεία και ειδικά την τριτοβάθμια με όρους εμπορικής συμφωνίας, αλλά αντιθέτως ως το όχημα του μέλλοντος για μία καλύτερη Ελλάδα. Εν συνεχεία πρέπει να εξετάσουμε, να διερευνήσουμε και να απαντήσουμε στα εξής τέσσερα ερωτήματα: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να παρακάμψει την αναγκαία διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης του άρθρου 16. Το άρθρο 16 υιοθετήθηκε με μεγάλη συναίνεση από τις δυνάμεις που ψήφισαν το ισχύον Σύνταγμα το 1975, με τις αναθεωρήσεις από τότε να μην το έχουν αγγίξει. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ρύθμιση που είναι απαξιωμένη ή μπορεί να ξεπεραστεί σύμφωνα με ερμηνεία, αλλά για μια διάταξη που θα πρέπει να αναθεωρηθεί. Όμως μέχρι να αναθεωρηθεί θα πρέπει να τη σεβαστούμε. Αυτό που διακυβεύεται σήμερα δεν είναι τόσο ο δημόσιος χαρακτήρας της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά πρωτίστως η αξιοπιστία και η εγγυητική λειτουργία του Συντάγματος, το να προχωρήσει μία ρύθμιση που θα παρακάμπτει το άρθρο 16 θα είναι ένας ακόμα κρίκος σε μία αλυσίδα «παραβιάσεων», καθότι η ελληνική κυβέρνηση προ ημερών   υπέστη την καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αφού έχει παραβιάσει μια σειρά δικαιωμάτων. Όσοι εμμένουν στην απαγόρευση της ίδρυσης τους βασιζόμενοι στο άρθρου 16 του Συντάγματος, πιστεύουν ότι έτσι προστατεύουν τα δημόσια πανεπιστήμια και τα πτυχία τους από την υποβάθμιση, χωρίς να χρειάζεται να ασχοληθούν με άλλα προβλήματα που συσσωρεύονται; Η υπεράσπιση της ποιότητας του δημοσίου πανεπιστημίου πρέπει να είναι διαρθρωτικού χαρακτήρα, ώστε και αν ακόμη αρθεί η απαγόρευση ιδιωτικών, να διατηρήσουν την υπεροχή τους. Την αναθεώρηση να τη συζητήσουμε, αλλά όχι στο όνομα νεφελωδών μεταρρυθμίσεων καταπατώντας τη μήτρα της Δημοκρατίας. Ορισμένα βασικά οικονομικά στοιχεία μας δείχνουν ότι, δεν είμαστε καν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι η χώρα μας επενδύει το 2,8% του ΑΕΠ στην παιδεία, από τα χαμηλότερα στον ΟΟΣΑ, και μόλις το 0,7% για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 1,5% για τα πανεπιστήμια και 5 έως 5,5% για όλες τις δαπάνες για την παιδεία. Στη χώρα μας έχουμε 24 πανεπιστήμια, αλλά δεν εξασφαλίζεται η ποιοτική κρατική χρηματοδότησή τους. Στο ΕΜΠ η χρηματοδότηση του σε σύγκριση με το 2009 έχει μειωθεί κατά 63%. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, στην Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση της Ε.Ε., καθότι αντιστοιχούν 47 φοιτητές ανά διδάσκοντα ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. των 27 είναι 13 φοιτητές ανά διδάσκοντα αντίστοιχα. Είμαστε μία χώρα, με πανεπιστήμια υποστελεχωμένα με αρνητικό αντίκτυπο στην έρευνα και την καινοτομία, ενώ και η ασφάλεια των φοιτητών δεν είναι δεδομένη. Το θέμα όμως είναι ότι, σήμερα υπάρχουν μεγαλύτερες δημοσιονομικές ευελιξίες μεγαλύτερες απ’ ό,τι υπήρχαν στα δύσκολα χρόνια των μνημονίων. Τι έκανε όμως η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μια ολόκληρη πενταετία; Πώς βελτίωσε την κατάσταση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, οι πρωτοβουλίες της βοήθησαν ή επιδείνωσαν την κατάσταση. Η οικονομική αναβάθμιση πρέπει να συνδυαστεί με την απόκτηση ευελιξίας και ευθύνης από το κάθε ΑΕΙ ώστε να δρομολογήσει τις απαραίτητες αλλαγές, να οργανώσει τα πλεονεκτήματά του και να αποκτήσει τη θέση που του αξίζει διεθνώς και εγχωρίως. Αυτοί που υποστηρίζουν την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, θεωρούν ότι η ίδρυση τους θα λυτρώσει την κοινωνία από την χειραγώγηση του κρατισμού και τα «κακώς κείμενα» στα δημόσια πανεπιστήμια, θα μειώσει την εκροή της φοιτητικής μετανάστευσης και συναλλάγματος. Η συζήτηση είναι πολυπαραμετρική, είναι δύσκολη και πρέπει να την κάνουμε ως ώριμη κοινωνία εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου, σε σχέση με το τι συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, σε σχέση με χρόνιες παθογένειες που υπάρχουν στη χώρα μας και βέβαια, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούμε να είμαστε μία πανευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα. Αφενός σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν υφίσταται συνταγματική απαγόρευση, αλλά παρ’ όλα αυτά σε καμία δεν υπάρχουν πολλά ή μεγάλα ιδιωτικά ιδρύματα, με εξαίρεση την Κύπρο όπου αναπτύχθηκαν για ειδικούς λόγους και τη Λετονία, και αφετέρου ότι ενώ σε καμία άλλη χώρα δεν υπάρχει απαγόρευση σύστασης μη κρατικών πανεπιστημίων, συγχρόνως παραμένουν κυρίαρχα τα δημόσια πανεπιστήμια. Η κυβέρνηση φέρνει συνεχώς στον δημόσιο διάλογο το κυπριακό μοντέλο, και το επικαλείται ως επιτυχημένο παράδειγμα, γιατί πολύ απλά πολλά ελληνόπουλα, λόγω γλώσσας και ευκολίας, σπουδάζουν εκεί, όταν όμως περισσότεροι από 40% των Κύπριων φοιτητών, με αυτό το μοντέλο, σπουδάζουν στο εξωτερικό και στην Ελλάδα φοιτούν δεκαπέντε χιλιάδες. Μήπως η κυβέρνηση προσπαθεί να υλοποιήσει το «αποτυχημένο» μοντέλο της Κύπρου; Οι Έλληνες που πάνε στα ιδιωτικά της Κύπρου είναι κυρίως αυτοί που απέτυχαν στις Πανελλαδικές, αλλά παρ’ όλα αυτά θέλουν να πάρουν ένα πτυχίο για να κληρονομήσουν την πελατεία των γονιών τους, και γι’ αυτό κατευθύνονται στις αντίστοιχες ειδικότητες. Ο αποτυχών υποψήφιος δεν θα έχει πρόβλημα να πάει σε αντίστοιχα ιδιωτικά στην Ελλάδα, και ήδη μερικά εξ αυτών έχουν αναγγείλει την έλευσή τους! Δημοσιεύματα από το καλοκαίρι ακόμη, μιλούσαν για αγορές και επενδύσεις ιδιωτικών συμφερόντων με στόχο την εμπλοκή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τα ερωτήματα που προκύπτουν, πέρα από αναπόφευκτα, είναι και αμείλικτα. Υπήρχαν κάποιοι που είχαν προνομιακή πληροφόρηση και οι οποίοι γνώριζαν εκ των προτέρων τι ακριβώς θα ψηφισθεί, ή μήπως εν τέλει υπάρχει μία νομοθέτηση, που προκύπτει κατά ιδιωτική παραγγελία; Εξάλλου από τα κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια κανένα δεν έχει σοβαρούς λόγους να ανοίξει παράρτημα στη μικρή αγορά της Ελλάδας, γιατί απλούστατα όσοι θέλουν να φοιτήσουν σε αυτά τα επιλέγουν τόσο για το υψηλό επίπεδο σπουδών όσο και την εμπειρία ζωής. Η πιο βασική διάκριση των ιδιωτικών γίνεται ανάλογα με το αν τα κέρδη από τα δίδακτρα επανεπενδύονται σε έρευνα και υποδομές στο ίδρυμα ή διανέμονται στους μετόχους, όπως κάνει μια κανονική επιχείρηση. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν τα γνωστά μη κρατικά πανεπιστήμια των ΗΠΑ, ενώ στη δεύτερη βρίσκονται ορισμένα ιδιωτικά της Ανατολικής Ευρώπης και τα αντίστοιχα της Κύπρου Στα ζητήματα της αξιολόγησης και πιστοποίησης των ακαδημαϊκών

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΜΙ... Read More »

“Η κρυφή Ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας: Η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελμ...

Καμία απολύτως έκπληξη δεν μας προκαλούν οι ανακοινώσεις του Υπουργού Οικονομικών κ. Χατζηδάκη, ο οποίος αποκάλυψε μέρος των αλλαγών που προτίθεται η κυβέρνηση να εφαρμόσει για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων. Το “σχέδιο” που έχει καταρτιστεί εδώ και καιρό από το Μέγαρο Μαξίμου ξεκίνησε να υλοποιείται άμεσα. Τίποτα απολύτως δεν είναι τυχαίο και είναι απορίας άξιο γιατί αυτές οι αλλαγές δεν δημοσιοποιήθηκαν 5 μήνες νωρίτερα στου Έλληνες πολίτες, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, ώστε να γνωρίζουν τι πρόκειται να ψηφίσουν στις διπλές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Μάιο και Ιούνιο. Διατυμπάνιζαν όλα τα στελέχη της Κυβέρνησης στα μέσα ενημέρωσης ότι καμία αύξηση νέων φόρων σε επιχειρήσεις και πολίτες δεν πρόκειται να φέρει η νέα Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ζητούσαν παράλληλα να κοστολογηθούν τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, από τη Βουλή και από ανεξάρτητους οργανισμούς. Ποια προγράμματα όμως; Υπήρχε καμία αναφορά στο Οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ότι από το επόμενο έτος θα αλλάξει το πλαίσιο φορολόγησης για πάνω από 600.000 ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα; Προφανώς καμία! Για την πάταξη της φοροδιαφυγής, η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει μέτρα και εργαλεία που είχαν χρησιμοποιηθεί πριν από 30 χρόνια, τότε που τα τεκμήρια είχαν εφαρμοστεί ως εύκολο μέτρο είσπραξης φόρων από τους πολίτες. Οι αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών, είναι η απόλυτη παραδοχή της Κυβέρνησης για την αποτυχία του ελεγκτικού μηχανισμού του κράτους να εντοπίσει τη φοροδιαφυγή και εφαρμόζει μια σειρά από ισοπεδωτικά και αναγκαστικά μέτρα που τα κράτη τα ενεργοποιούν σε περιόδους κρίσης για να αυξήσουν γρήγορα τα έσοδά τους. Που είναι άραγε το επιτελικό κράτος του κ. Μητσοτάκη; Γιατί δεν μπορεί να αξιοποιήσει τα σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για να εντοπίσει και να περιορίσει την φοροδιαφυγή όπως κάνουν τα περισσότερα κράτη της ευρωπαϊκής ένωσης; Στόχος ήταν να παραπλανηθούν οι Έλληνες πολίτες και το κατάφεραν. Τώρα με το 41% της αλαζονείας και υπεροψίας, προχωρά άμεσα στην υλοποίηση του “Σχεδίου Μαξίμου”, το οποίο εκτός από τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, αφορά και σε αλλαγές στον Τομέα της Υγείας, με την μετατροπή των Νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ, σε αλλαγές στην Παιδεία, με την αναγνώριση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, την πλήρη ισοτιμία εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προσόντων με τα κολέγια, σε αλλαγές στα Εργασιακά, με τους πολλαπλούς εργοδότες, τις ευέλικτες συμβάσεις εργασίας, την ψηφιακή κάρτα εργαζομένων, κ.α. Κάθε μέρα που περνάει ξεδιπλώνεται όλο και περισσότερο το “Σχέδιο Μαξίμου” που στόχο έχει τη εξυπηρέτηση των ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων, την εμπορευματοποίηση της Υγείας, της Παιδείας και όλων των δημόσιων αγαθών.Πρέπει να τους σταματήσουμε!!! 01-11-2023 Η Γραμματεία της ΠΔΣΟ – ΠΑΣΚΟ & Σ.

“Η κρυφή Ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας: Η φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελμ... Read More »

All rights Reserved – Copyright 2023 pasko-s.gr