Π.Δ.Σ.Ο λογότυπο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Π.Δ.Σ.Ο. για την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504 2021

30 Μαΐου 2021

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Η ΝΤΡΟΠΗ ΒΓΗΚΕ ΣΕΡΓΙΑΝΙ

Στις 29/5/2021 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2236/29-5-2021 η ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/2021: Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πλατφόρμα ‘’myBusinessSupport΄΄είναι η 17/6/2021.Προυπόθεση όμως για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να έχουν υποβάλλει την δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 εντός της προθεσμίας της παρ.7 του άρθρου 1 της ΓΔΟΥ 504/2021, και πριν την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος δηλαδή έως και τις 17/06/2021.

Για μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε ότι τα συναρμόδια υπουργεία και κατά επέκταση η κυβέρνηση, αποφασίζουν και νομοθετούν κατά το δοκούν, αγνοώντας τις πραγματικές παραμέτρους που είναι απαραίτητες και αναγκαίες ώστε να υλοποιηθούν τα όσα νομοθετούν. Νομοθετούν αγνοώντας τις επισημάνσεις και τις υποδείξεις που επανειλημμένα τους έχουν κοινοποιηθεί από το Ο.Ε.Ε. ως προς την υλοποίηση των όσων αναφέρει η ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/2021.

Μόλις στις 27/5/2021 άνοιξε η εφαρμογή στο ΤΑΧΙΣ  για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων (Ε1,Ε2,Ε3)φορολογικού έτους 2020.Στις 18/6/2021 είναι η τελευταία μέρα της εμπρόθεσμης δήλωσης για την διόρθωση των αποκλίσεων (προμηθευτών) για το ημερολογιακό έτος 2020 (μια μέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/2021). Επίσης δεν έχει δημοσιευθεί η απόφαση με τον τύπο και το περιεχόμενο του εντύπου Ν (σ.σ. δηλώσεις νομικών προσώπων), οι οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου αυτού, ούτε φυσικά έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η εφαρμογή της Α.Α.Δ.Ε. για  την υποβολή των δηλώσεων νομικών προσώπων.

Προφανώς η πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων έχει δικό της τρόπο μέτρησης του χρόνου. Γιατί δεν εξηγείται διαφορετικά το ότι  μέσα σε 13 εργάσιμες  μέρες θα πρέπει να υποβληθούν εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων επιτηδευματιών και νομικών προσώπων, έτσι ώστε να μπορέσουν να υποβληθούν οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 504/2021.Δηλωσεις που υπό φυσιολογικές συνθήκες σε μια φυσιολογική- κανονική χρονιά είναι απαραίτητο για την υποβολή τους χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών.

Προφανώς η πολιτική ηγεσία των συναρμοδίων υπουργείων θεωρεί ότι ο κλάδος των λογιστών- φοροτεχνικών δεν αποτελείται από ανθρώπους αλλά από μηχανές -ρομπότ, οι οποίες μάλιστα για να λειτουργήσουν δεν χρειάζονται την συνδρομή ανθρωπίνου παράγοντα.

Για μια ακόμη φορά η ανικανότητα των συναρμοδίων υπουργείων να νομοθετήσουν έγκαιρα και ξεκάθαρα, μεταφέρεται στις πλάτες των γνωστών υποζυγίων, των λογιστών – φοροτεχνικών.

Ποιοι θα φταίνε αν δεν υποβληθούν οι αιτήσεις και δεν υπαχθούν οι επιχειρήσεις στο μέτρο της επιδότησης των πάγιων δαπανών; Μα φυσικά κατά την πολιτική ηγεσία των συναρμόδιων υπουργείων οι λογιστές -φοροτεχνικοί.

Είναι ΝΤΡΟΠΗ αυτό που γίνεται για μια ακόμη φορά σε βάρος του κλάδου μας . 

Πρέπει να γίνει ΤΩΡΑ. Και σε αυτό οφείλουν να συντελέσουν τόσο το Ο.Ε.Ε όσο και όλες οι επαγγελματικές -συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου μας. 

ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΚΥΑ ΓΔΟΥ  504/2021 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

30-05-2021

Η Γραμματεία της ΠΔΣΟ – ΠΑΣΚΟ & Σ.