ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ myDATA ΠΔΣΟ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

20 Οκτωβρίου 2021

MyDATA: ΜΥΘΟΙ (…της ΑΑΔΕ)  ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Α.  MyData – ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ, ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΟΥΝ, ΤΙ ΚΟΣΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΧΟΥΝ. 

ΤΙ ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

Τα πλήρη στοιχεία των εκδοθέντων τιμολογίων – πιστωτικών εσόδων ανά παραστατικό, σειρά,  εγκατάσταση και ανά παραστατικό συσχετισμό αυτών (τιμολόγιο με πιστωτικό ή συμπληρωματικό τιμολόγιο). Επιπλέον τον χαρακτηρισμό αυτών ανά κατηγορία δραστηριότητας.

Τον χαρακτηρισμό των παραστατικών (τιμολόγια – πιστωτικά) που λαμβάνει η επιχείρηση (αγορές – πάγια – δαπάνες κλπ) και που αναρτούν οι προμηθευτές – πιστωτές της επιχείρησης. Τον έλεγχο των παραστατικών αυτών αν έχουν αναρτηθεί όλα όσα έλαβε η επιχείρηση ή την διασταύρωση του τι συμβαίνει για τα παραστατικά που ανάρτησαν άλλοι και δεν τα έχει η επιχείρηση.

Τα στοιχεία των λιανικών πωλήσεων που δεν διαβιβάζονται απευθείας από ΦΤΜ (χειρόγραφες –μη υπόχρεοι κλπ) ανά παραστατικό, συντελεστή ΦΠΑ και διακριτά καθαρή αξία + ΦΠΑ, με επιπλέον χαρακτηρισμό αυτών ανά κατηγορία δραστηριότητας.

Όλα τα παραστατικά που αφορούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, λήψη υπηρεσιών λιανικής (από ιδιώτες ή μη υπόχρεους), πάροχους υπηρεσιών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΔΕΥΑ κλπ συναφή, δικαιώματα κλπ), τραπεζικά έξοδα, καταβολές ασφαλιστικών εισφορών κλπ  ανά παραστατικό, διακριτά καθαρή αξία + ΦΠΑ όπου απαιτείται, στοιχεία εκδοτών κλπ, με επιπλέον χαρακτηρισμό αυτών ανά κατηγορία εξόδου και δραστηριότητας.

Άρθρα μισθοδοτικών καταστάσεων, ανά εκδιδόμενη μισθοδοτική κατάσταση και ανά περίοδο έκδοσης.

Αναλυτικές εγγραφές τακτοποίησης για την διαμόρφωση του ετήσιου αποτελέσματος.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

Για μεν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με Κ/Ε έως 50.000,00 € μέσω της πλατφόρμας ΑΑΔΕ.

Αυτό σημαίνει για την πληθώρα των επιχειρήσεων αυτών (κύριο χαρακτηριστικό της οικονομίας μας) αποκλειστική εξυπηρέτηση μέσω των λογιστικών γραφείων καθότι οι επιχειρήσεις αυτές λόγω τζίρου και κόστους αδυνατούν να έχουν την οποιανδήποτε στοιχειώδη ίδια δυνατότητα. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών διαθέτει μόνο ΦΤΜ όπου απαιτείται και όλα τα άλλα παραστατικά που εκδίδει τα εκδίδει χειρόγραφα και την καταχώρηση στα βιβλία τους την κάνουν τα λογιστικά γραφεία.

Για δε τις λοιπές επιχειρήσεις μέσω των ιδίων προγραμμάτων (εμπορικής διαχείρισης – τιμολόγησης κλπ) ή μέσω παρόχων. 

Οι επιχειρήσεις αυτές χαρακτηρίζονται πολύ μικρές, μικρές και έως μεσαίες. Από αυτές ένα πολύ μικρό ποσοστό έχει ημι-αυτόνομα λογιστήρια σε μικρό  ή μεγαλύτερο βαθμό, με επίβλεψη στην πλειοψηφία τους από εξωτερικό συνεργάτη λογιστή   που κάνει και όλες τις λοιπές εργασίες (δηλώσεις μισθοδοσίες κλπ). Και στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών ο μεγαλύτερος όγκος των παραστατικών καταχωρούνται από λογιστικά γραφεία που τηρούν και τα βιβλία τους , δηλαδή και εδώ το βάρος πέφτει αποκλειστικά σχεδόν στα λογιστικά γραφεία.

Να σημειώσουμε δε ότι οι δύο παραπάνω κατηγορίες επιχειρήσεων αποτελούν την συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας και την επίσης συντριπτική πλειοψηφία των πελατών των λογιστικών γραφείων.

ΠΟΤΕ ΘΑ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ

Τα εκδιδόμενα στοιχεία (ΑΛΠ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ) σε πραγματικό χρόνο, εξαιρουμένων κάποιων που θα διαβιβάζονται, είτε ανά στοιχείο (χειρόγραφες ΑΛΠ ή με Η/Υ, χειρόγραφα Τιμολόγια κλπ ή με Η/Υ, για απλογραφικά με Κ/Ε έως 50 χιλ. €) είτε συγκεντρωτικά (λιανικές με ΦΤΜ / ΦΗΜ χωρίς υποχρέωση σύνδεσης με ΑΑΔΕ, για όλες τις επιχειρήσεις) έως την 20η του επομένου της έκδοσης μήνα.

Τα στοιχεία λήψης (ενδοκοινοτικές, παραστατικά υπηρεσιών λιανικής κλπ, ΔΕΚΟ κλπ συναφή, τραπεζικά έξοδα, ασφαλιστικές εισφορές) έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ (μηνιαίας / τριμηνιαίας).

Οι εγγραφές μισθοδοσίας έως την υποβολής της μηνιαίας δήλωσης παρακράτησης φόρου.

Οι τακτοποιητικές εγγραφές έως την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ΦΕ.

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Για τις πολύ μικρές και την πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων το κόστος ανάληψης από τις ίδιες της εργασίας αυτής είναι παντελώς απαγορευτικό, θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά από τα λογιστικά γραφεία με την ανάλογη επιβάρυνση. Το εάν μπορούν να επωμισθούν αυτή την επιβάρυνση θα το δούμε στο κόστος των λογιστικών γραφείων.

Για τις υπόλοιπες μικρές επιχειρήσεις, επίσης το κόστος ανάληψης από τις ίδιες της εργασίας αυτής είναι κατά μεγάλο βαθμό  απαγορευτικό και  θα εξυπηρετούνται βασικά από τα λογιστικά γραφεία με την ανάλογη επιβάρυνση. Το εάν μπορούν να επωμισθούν αυτή την επιβάρυνση θα το δούμε στο κόστος των λογιστικών γραφείων.

Για να κατανοήσει κανείς το κόστος των επιχειρήσεων, προϋποθέτει οι επιχειρήσεις αυτές να αποκτήσουν ικανό βαθμό μηχανογράφησης πράγμα που, η φύση των εργασιών τους, το απαιτούμενο προσωπικό και το κόστος προμήθειας εξοπλισμού και προγραμμάτων, είναι δύσκολο να καλυφθεί υπό κανονικές συνθήκες, άρα πόσο μάλλον σήμερα σε συνθήκες κορονοϊού.  

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Πλήρης αναβάθμιση του εξοπλισμού και των προγραμμάτων τους, υπερβολικός χρόνος για την παραμετροποίηση των προγραμμάτων αυτών υπό φυσιολογικές συνθήκες και με βάση τις συνθήκες της κάθε μικροεπιχείρησης, πλέον της σημαντικής επιβάρυνσης σε επιπλέον προσωπικό που θα πρέπει επί καθημερινής βάσεως να ασχολείται πέραν των καταχωρήσεων, με την επαλήθευση των διασταυρώσεων και τον λογιστή όλο του τον χρόνο στον Η/Υ για να ελέγχει τις διασταυρώσεις και τον χαρακτηρισμό των παραστατικών και τις διαβιβάσεις και τις διαφορές κλπ.

Επιπλέον τα λογιστικά γραφεία θα πρέπει να κάνουν ακριβώς τις ίδιες εργασίες και για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν την διαβίβαση των δεδομένων μέσω παρόχων, με ιδιαίτερο βάρος στην παραμετροποίηση και τον συνεχή έλεγχο αυτής, ώστε να λαμβάνει έγκαιρα και σωστά τα δεδομένα ο πάροχος.

Αναφορικά δε με τις παραμετροποιήσεις, ένα τέτοιο εγχείρημα θέλει τεράστιο χρόνο και πιλοτικές εφαρμογές χωρίς να ασχολείται κανείς με οτιδήποτε άλλο και σκεφτείτε το θέμα αυτό με τις χιλιάδες μικροεπιχειρήσεις, την τεράστια ανάλυση των δραστηριοτήτων τους και τις χιλιάδες ιδιαιτερότητες ομοειδών επιχειρήσεων ακόμη και στην ίδια περιοχή και στον ίδιο νομό.  

Υπό φυσιολογικές συνθήκες (όχι κορονοϊού και των ατελείωτων μνημονιακών πλατφορμών) το κάθε λογιστικό γραφείο αν μπορούσε να μετακυλήσει το κόστος αυτό στις επιχειρήσεις, θα έκανε την δουλειά με ότι προσωπικό απαιτούνταν και σε ανθρώπινες συνθήκες. Υπό τις παρούσες συνθήκες κάτι τέτοιο είναι εντελώς αδύνατο και στην σφαίρα της φαντασίας.    

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΝΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

Προβάλει ως αναγκαιότητα και νομική υποχρέωση τον υποχρεωτικό ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων μέσω των MyData, λόγω της γενικότερης εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Θεωρεί ότι με την αυτόματη διαβίβαση των εκδιδόμενων παραστατικών, πέραν του γεγονότος της κατάργησης των ΜΥΦ θα έχει αποτέλεσμα και στην μείωση της φοροδιαφυγής.

Θα μπορούν σε δεδομένο χρόνο να είναι διαθέσιμες και προσυμπληρωμένες δηλώσεις (ΦΠΑ, παρακρατούμενοι, ΦΕ κλπ) μειώνοντας το κόστος και τον χρόνο των λογιστικών γραφείων.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Τα ως άνω τρία βασικά προβαλλόμενα επιχειρήματα από το κράτος, είναι επιεικώς αστεία – για να μην πούμε και υποβολιμαία –  χρήζουν δε πολλαπλής διερεύνησης. Ας δούμε κάποια πράγματα που καταρχήν είναι εμφανή.

Ως προς τον συσχετισμό της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με τα MyData.  Το μέγα ψέμα. Σε κανένα άλλο μέρος του κόσμου δεν υπάρχει παρόμοια ή άλλη σχετική εφαρμογή ή οδηγία. Η δε ευρωπαϊκή οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, σε καμία περίπτωση δεν συνδέεται με την υποχρεωτική διαβίβαση των δεδομένων αυτών στην κεντρική διοίκηση και μάλιστα σε καθημερινή στην πλειοψηφία τους βάση (αυτό για τους γνωρίζοντες και ελάχιστα νομικά ονομάζεται ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ της επιχειρηματικής δραστηριότητας). Οι δε ευρωπαϊκές χώρες στην πλειοψηφία τους, εξαιρούν από τις σχετικές διαδικασίες / υποχρεώσεις (βιβλίων, ΦΠΑ κλπ) τις πολύ μικρές επιχειρήσεις με Κ/Ε πολύ μεγαλύτερο από ότι ισχύει στην Ελλάδα (10.000,00 €), ενώ στην χώρα μας αυτές δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις. Άλλο πράγμα δε οι ευρωπαϊκές οδηγίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση και άλλο αυτό που πάνε να επιβάλλουν εδώ, δηλαδή την ηλεκτρονική τιμολόγηση υποχρεωτικά μέσω των MyData, αυτό είναι ελληνική πατέντα – παγκόσμια πρωτοτυπία !!!  

Ως προς την κατάργηση των ΜΥΦ και την μείωση της φοροδιαφυγής.  Άλλο ένα μεγάλο ψέμα και η απόλυτη επιχείρηση συγκάλυψης των “εσκεμμένα”  συνεχόμενων κρατικών αστοχιών και παραλείψεων. Οι επιχειρήσεις έστελναν κανονικά τις ΜΥΦ, το κράτος όμως μέχρι σήμερα, ενώ είχε όλες τις δυνατότητες της άμεσης διασταύρωσης αυτών και της διενέργειας των απαιτούμενων εξ αυτών ελέγχων, ουδέποτε το έπραξε στην ώρα του, αλλά πάντοτε το έκανε προς το τέλος της περιόδου παραγραφής. Αποτέλεσμα της πρακτικής αυτής ήταν και είναι, να μην εντοπίζονται έγκαιρα οι εικονικές επιχειρήσεις και οι εσκεμμένοι φοροφυγάδες, οι δε λήπτες των στοιχείων αυτών που τα δήλωσαν κανονικά και εμπρόθεσμα (στην πλειοψηφία δε των περιπτώσεων αποτελούν πραγματικές συναλλαγές) και έδωσαν στο κράτος την δυνατότητα να εντοπίσει έγκαιρα τις περιπτώσεις των εσκεμμένων φοροφυγάδων, να αντιμετωπίζονται οι νομότυπες αυτές επιχειρήσεις ως λήπτες εικονικών στοιχείων και να τρέχουν στα φορολογικά δικαστήρια.

Ως προς την προσυμπλήρωση των δηλώσεων.  Η μεγάλη κοροϊδία. Όλοι στην κρατική μηχανή γνωρίζουν ότι, τα λογιστικά γραφεία διαθέτουν πληθώρα προγραμμάτων που η συμπλήρωση και ο έλεγχος των δηλώσεων γίνεται με το πάτημα ενός κουμπιού. Ο μεγάλος όγκος δουλειάς των λογιστικών γραφείων έχει να κάνει με την συλλογή και την καταχώρηση των παραστατικών των επιχειρήσεων. Ως γνωστό στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανήκει στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι περισσότερες των οποίων εκ της φύσης τους και εκ των συνθηκών αδυνατούν ακόμη και να έχουν στοιχειώδη μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση. Στην δε ευρωπαϊκή ένωση ένα πολύ μεγάλο μέρος τέτοιων επιχειρήσεων έχει σημαντικές απαλλαγές από  φορολογικές διαδικασίες και υποχρεώσεις (τρόπος τήρησης / ενημέρωσης  βιβλίων, ΦΠΑ κλπ), πράγμα που δεν συμβαίνει στην χώρα μας που είναι και αυτή μέλος της ΕΕ.

Και το μεγάλο ερώτημα που ανακύπτει από αυτή την πρώτη, μερική αλλά αυταπόδεικτη κρίση / πραγματικότητα  είναι, γιατί θα πρέπει παράλληλα να τηρούνται και τα βιβλία. Μήπως για δόλωμα στους λογιστές ώστε, αφού στρωθεί η όλη κατάσταση να καταργηθούν και τα βιβλία και οι λογιστές να αποκτήσουν την μία και μοναδική ειδικότητα ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗΣ – ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ MyData ???

Το κράτος διαθέτει ήδη την υποδομή να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους και να εντοπίζει τις εστίες της φοροδιαφυγής, αλλά εσκεμμένα δεν το πράττει και αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο. Διαθέτει τρία βασικά εργαλεία. Το πρώτο  βασικό εργαλείο λέγεται περιοδική και εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ, το δεύτερο λοιπές υποβαλλόμενες δηλώσεις και δεδομένα φορέων και το τρίτο οι ήδη υφιστάμενες ΜΥΦ. Και εξηγούμαι.

Περιοδική δήλωση ΦΠΑ.  Με έναν πολύ απλό και εύκολο τρόπο θα μπορούσε κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο (ανάλογα με τα τηρούμενα βιβλία) να ελέγχει η διοίκηση την φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και να στοχεύει στους κατάλληλους ελέγχους για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Με κατάλληλη γραμμογράφηση της δήλωσης ΦΠΑ (υπήρχε – ήθελε απλά κάποιες επιπλέον προσθήκες), αυτή θα περιλάμβανε ανά συντελεστή τα έσοδα και τις αγορές εμπορευσίμων / ΠΥ, τα πάγια και συγκεντρωτικά τις δαπάνες με ΦΠΑ και χωρίς ΦΠΑ κλπ σχετικά. Με αυτόματη ανά περίοδο διασταύρωση των υποβληθέντων δηλώσεων θα είχε αμέσως την φορολογική συμπεριφορά των επιχειρήσεων και θα διενεργούσε στοχευμένους ελέγχους, όπως επίσης έχει άμεσα και την δυνατότητα να γνωρίζει τις ενεργές επιχειρήσεις που δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Το κόστος για τα λογιστήρια μιας τέτοιας δήλωσης είναι μηδενικό, ήδη τηρούν τα βιβλία τους με τις ως άνω διακρίσεις και υπέβαλλαν έτσι τις δηλώσεις πριν τις αλλαγές των τελευταίων ετών, όπου η περιοδική δήλωση ΦΠΑ είναι πλέον ένας γενικός αχταρμάς.

Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ.  Το απόλυτο εργαλείο και για τον έλεγχο των επιχειρήσεων από το κράτος, αλλά και για τους λογιστές για την συμφωνία βιβλίων και δηλώσεων. Όμως αυτό το εργαλείο καταργήθηκε χωρίς κανέναν λόγο και έτσι σε περιπτώσεις φορολογικού ελέγχου, ο ελεγκτής είναι υποχρεωμένος να κάνει πρώτα την επιμέρους διασταύρωση των νέων περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, ώστε να συμφωνήσει τα γενικά δεδομένα των δηλώσεων αυτών με τα αναλυτικά δεδομένα των βιβλίων της επιχείρησης και μετά την άθροιση αυτών για την συμφωνία των ετήσιων φορολογικών δηλώσεων. Το κόστος για την Εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ δεν είναι για την επιχείρηση ή τα λογιστήρια, αλλά για τον φορολογικό ελεγκτή, που θα πρέπει πλέον να κάνει ελεγκτικές διασταυρώσεις περιττές και χρονοβόρες. Η δε κατάργησή της Εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ σε συνδυασμό με την γενικότητα των Περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ,   έκανε και τα λογιστήρια να χαλαρώσουν όσον αφορά την άμεση ενημέρωση των όσων δεν σχετίζονται με την υποβαλλόμενη περιοδική δήλωση ΦΠΑ, γεγονός που μπορεί μεν να τους έδωσε ένα προσωρινό χρονικό περιθώριο για την αντιμετώπιση των αλλεπάλληλων υποβολών πλατφορμών τα τελευταία χρόνια (και ειδικά την παρούσα του κορονοϊού περίοδο), συσσώρευσε όμως τον χρόνο αυτό επιπλέον στην διαδικασία του  ετήσιου κλεισίματος των βιβλίων.   

Συνδυασμός Περιοδικών και Εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ, δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων, δηλώσεων ενοικίων κλπ με τα φορολογικά έντυπα των δηλώσεων ΦΕ.   Από την ορθή απεικόνιση των δηλώσεων ΦΠΑ και όλες τις άλλες υποβαλλόμενες δηλώσεις από τις επιχειρήσεις, συνδυαστικά και με άλλα φορολογικά δεδομένα που υποβάλλονται σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες (ΑΠΔ κλπ) και φορείς (τράπεζες – τόκοι κλπ),  θα μπορούσε η κρατική διοίκηση να αντλεί τα όποια στοιχεία είναι απαραίτητα και να προσυμπληρώνονται προσωρινά τα διάφορα φορολογικά έντυπα, ακόμη και σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση και να απαιτείται στο τέλος η οριστική τακτοποίηση ή συμπλήρωση των δηλώσεων αυτών για την τελική υποβολή τους.   

Υφιστάμενες ΜΥΦ.  Όπως προαναφέρθηκε, όλα ξεκινάνε από την αδυναμία – αδιαφορία – ανεπάρκεια των κρατικών υπηρεσιών να κάνουν τις διασταυρώσεις των ήδη υποβαλλόμενων ΜΥΦ στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από την υποβολή τους και να πραγματοποιούν την διαδικασία αυτή μετά από τρία και τέσσερα χρόνια, με ότι αυτό συνεπάγεται για τις επιχειρήσεις. Γιατί το κάνουν αυτό κανείς δεν ξέρει. Μάλιστα με μια απλοποίηση των υποβαλλόμενων ΜΥΦ, να υποβάλλονται δηλαδή εκατέρωθεν μόνο τα εκδιδόμενα στοιχεία από επαγγελματίες (τα άλλα στοιχεία εύκολα μπορούν να προκύψουν ηλεκτρονικά από άλλες πηγές), με μία προσωρινή περιοδικότητα ανά εξάμηνο και μία οριστική υποβολή, θα είχε λυθεί και αυτό το δήθεν “πρόβλημα”. Αλλά και πάλι το ζητούμενο θα ήταν να κάνει η διοίκηση έγκαιρα τις απαραίτητες διασταυρώσεις και ελέγχους. 

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν ότι, μέσω της εφεύρεσης των  MyData η κεντρική διοίκηση επιδιώκει,

  • Την κατάργηση των τοπικών τμημάτων ελέγχου των ΔΟΥ
  • Τον υποβιβασμό των λογιστών σε  ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ MyData
  • Τον καθημερινό κεντρικό έλεγχο των επιχειρήσεων από τα γραφεία τους (ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ)

Β.  MyData – ΚΑΙ  Η  ΣΥΝΕΧΕΙΑ … ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ.

Στην διάρκεια του τρέχοντος έτους, πέραν της αυγουστιάτικης «αναγκαστικής υποχώρησης» της ΑΑΔΕ – περί αποστολής για το τρέχον έτος μόνο των εσόδων –   μέχρι και πρόσφατα συνέβηκαν … σημεία και τέρατα !!! Εκτός από τις αναγκαστικά συνεχόμενες (και τελευταίας στιγμής)  παρατάσεις – ίδιον μαζοχιστικής  συμπεριφοράς των νυν κυβερνώντων προς τον κλάδο των λογιστών / φοροτεχνικών, αποκαλύφθηκαν και πάρα πολλά άλλα πράγματα που καταδεικνύουν την σκοπιμότητα και το ποιους πραγματικά εξυπηρετεί η εφαρμογή των MyData.  

Παραθέτουμε επιγραμματικά τα σημαντικότερα.

  • Μία εταιρεία λογισμικού έγινε η κυρίαρχη του παιχνιδιού εξαγοράζοντας (στην συντριπτική πλειοψηφία τους) όποιες ανταγωνίστριες υπήρχαν.
  • Ο κλάδος των λογιστών – φοροτεχνικών στοχοποιήθηκε  και  υποδείχθηκε από το «σύστημα»,  σαν ο μοναδικός κλάδος που ανεξαρτήτως του ήδη βεβαρυμμένου εργασιακού και ψυχικού του κόστους, θα πρέπει  υποχρεωτικώς να υπερβάλει επιπλέον εαυτόν  και για τα MyData τους.
  • Στα γνωστά κυβερνητικά κανάλια, εκπρόσωποι κάποιων μεγάλων φοροτεχνικών γραφείων των Αθηνών, προπαγανδίζουν τα MyData, λέγοντας μάλιστα ότι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (τους 😉 είναι έτοιμες για την πλήρη εφαρμογή τους.
  • Η ΑΑΔΕ ανακοίνωνε συνεχώς τα εκατομμύρια των παραστατικών που έχουν ανέβει στην πλατφόρμα των MyData, αποφεύγοντας όμως, όπως … ο διάβολος το λιβάνι … , να αναφέρει πόσες επιχειρήσεις πανελλαδικά έριχναν δεδομένα στο σύστημα, ώσπου πρόσφατα αναγκάστηκε να παραδεχθεί ότι επί συνόλου 1,1 εκ. υπόχρεων, κωδικούς έχουν πάρει περί τις 200 χιλ.  και ενεργοί στο σύστημα είναι περί τις 30 χιλ. επιχειρήσεις …
  • Η παράταξη της ΠΟΦΕΕ που μετέχει της κεντρικής διοίκησης του ΟΕΕ, ενώ συνυπογράφει τις ανακοινώσεις της κεντρικής διοίκησης, είναι (εκ πλαγίου) ο θιασώτης της εφαρμογής των  MyData από … χθες. 
  • Ενώ το όλο σύστημα των  MyData είναι εκ των πραγμάτων ελλιπέστατο, λόγω της πληθώρας και της ιδιαιτερότητας των δεκάδων / εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, η «βιομηχανία» παραγωγής ενημερωτικών βιβλίων και διοργάνωσης σεμιναρίων,  είναι σε τέτοια ακμή όσο ποτέ άλλοτε.
  • Οι λογιστές – φοροτεχνικοί σε όλη την Ελλάδα, ήταν και είναι στην συντριπτική τους πλειοψηφία  αντίθετοι του συστήματος αυτού, τόσο στην φιλοσοφία του αλλά και πολύ περισσότερο, στον τρόπο της εφαρμογής του και στην επιλογή του χρόνου εφαρμογής  του, με δεδομένη την ανυπαρξία περιόδου συνεργασίας σχεδιασμού και πιλοτικής εφαρμογής τέτοιου εγχειρήματος. 

Και σε τελική ανάλυση……………

Κάποιοι σε κεντρικό επίπεδο (και οι … συν αυτοίς …),  αποφάσισαν με λίγα λόγια για το τι πρέπει να κάνουν οι λογιστές – φοροτεχνικοί, χωρίς να τους ενδιαφέρει  τι κάνουν καθημερινά και με τι επιπλέον έχουν επιφορτιστεί  αυτοί οι επιστήμονες – επαγγελματίες  και το κυριότερο χωρίς την συνεργασία τους. Βλέπετε ο κλάδος των λογιστών – φοροτεχνικών, είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ πιστής εφαρμογής, των όποιων «ευφυών»  φορολογικών συστημάτων τους στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων. 

Αλήθεια, γιατί αυτή η εκ της διοίκησης συνεχής  υποτιμητική και απαξιωτική στάση τους απέναντι στους επιστήμονες λογιστές-φοροτεχνικούς, τους … ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ τους όπως λένε !!! 

Αλήθεια, γιατί η πολιτική ηγεσία και η ΑΑΔΕ, παρά τις συνεχείς οχλήσεις θεσμικών φορέων (ΟΕΕ κλπ), δεν έχουν μέχρι σήμερα δημοσιοποιήσει την μελέτη σκοπιμότητας της εφαρμογής των myDATA και τα οφέλη τους.  Μήπως τελικά η Πολιτεία απ’ όλη αυτή την διαδικασία δεν έχει να αποκομίσει κανένα όφελος ;;;

Αλήθεια, γιατί η πολιτική ηγεσία νομοθέτησε φορολογικά κίνητρα, μόνο σε όσες επιχειρήσεις επιλέξουν την διαβίβαση των δεδομένων τους ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΩΝ και όχι στο σύνολο των επιχειρήσεων, ανεξαρτήτων του τρόπου διαβίβασης. Που είναι η φορολογική ισότητα μεταξύ των επιχειρήσεων  όπως πρεσβεύει το Σύνταγμα ; Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτός ο «ιδιότυπος εκβιασμός» προς τις επιχειρήσεις από την Ελληνική Πολιτεία ; Τι εξυπηρετεί τελικά ;;; 

Η απάντηση / αλήθεια,  δυστυχώς  μάλλον φωνάζει.

Βάλτε λοιπόν εδώ την «κρυφή»  επιδίωξή τους,    που όπως φαίνεται είναι και η κυρίαρχη.  Εκείνο λοιπόν που απ’ ότι διαφαίνεται είναι το επιτακτικά προέχον  (… και αναγκαστικό μήπως 😉  για τους εις κεντρικό επίπεδο (και τους … συν αυτοίς) ιθύνοντες, είναι  η εξυπηρέτηση των συμφερόντων των εταιρειών (εταιρείας 😉 λογισμικού, της βιομηχανίας Η/Υ – ΦΗΜ & συναφών και φυσικά των εκ του όλου συστήματος  (έσω – έξω) … μόνιμων «ειδικών» συγγραφέων – σεμιναριολόγων  !!!      Ή μήπως δεν είναι έτσι   ;;;

Και για να εξηγούμαστε.

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ στην ψηφιοποίηση και την ηλεκτρονική τιμολόγηση.  

ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΤΙΘΕΤΟΙ  στον εν γένει συνολικά τρόπο επιλογής της εφαρμογής της.

Π.Δ.Σ.Ο. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ