ΤΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΡΙΞΕ ΤΟ ΝΕΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ (ΟΠΣΚΕ)- ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

22 Μαρτίου 2024

Το προηγούμενο διάστημα αναδείξαμε αναλυτικά τα άλυτα προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες υποψήφιοι επενδυτές, σύμβουλοι επιχειρήσεων, μελετητές, δημόσιες υπηρεσίες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την υποβολή αιτήσεων στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Επενδύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομικών που δημιουργήθηκε για να εξαλειφθούν τα χρόνια προβλήματα στην υποβολή και διαχείριση των επενδυτικών προτάσεων.

Το Επιτελικό Κράτος της κυβέρνησης για ακόμη μη φορά αποδεικνύεται ότι υπάρχει μόνο στα λόγια. Σήμερα καταληκτική ημερομηνία των 2 νέων δράσεων του «ΕΣΠΑ 2021-2027» που αφορούν στην «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και στην «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», το νέο ΟΠΣΚΕ δεν λειτουργεί και δεν είναι δυνατή η καταχώρηση στοιχείων και η υποβολή αιτήσεων. Όλες τις προηγούμενες ημέρες υπήρχαν προβλήματα στη λειτουργία του ΟΠΣΚΕ και για αυτό το λόγο ζητήσαμε να δοθεί παράταση από το Υπουργείο Οικονομικών ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να ολοκληρώσουν ομαλά και ορθά τις ηλεκτρονικές τους υποβολές. Αντ΄ αυτού, η επιμονή του Υπουργείου να μη δοθεί παράταση έχει οδηγήσει τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες υποψήφιοι να προσπαθούν να καταχωρήσουν τις αιτήσεις τους και το πληροφοριακό σύστημα να μην ανταποκρίνεται.

Ζητούμε να ανακοινωθεί άμεσα παράταση μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα (30-04-2024) έτσι ώστε να υποβληθούν όλες οι ανοιχτές αιτήσεις που έχουν λάβει Κωδικό Ενέργειας και έχουν προχωρήσει στην έναρξη εισαγωγής στοιχείων, για να μην υπάρξει κανέναν αποκλεισμός σε επενδυτικά σχέδια που πληρούν όλες τις απαιτήσεις των 2 οδηγών. Σε διαφορετική περίπτωση, αποδεικνύεται ότι το Υπουργείο Οικονομικών δεν επιθυμεί την υποβολή όλων, άλλα έναν μόνο συγκεκριμένο και ελεγχόμενο αριθμό αιτήσεων για ευνόητους λόγους.      

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Δ.Σ.Ο. – ΠΑΣΚΟ & Σ.