Συνεδρίαση της παράταξης ΠΑΣΚΟ-Σ (ΠΔΣΟ) στο πλαίσιο της 75ης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

7 Ιουλίου 2017