Οι Εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας: Εστιάζοντας στο Εμπόριο Εκπομπών Ρυπών

22 Νοεμβρίου 2023

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας βρίσκεται σε μια ιδανική θέση για να συμβάλει στις προσπάθειες της Ελληνικής πολιτείας για την απανθρακοποίηση των ελληνικών βιομηχανικών και ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Μία από αυτές είναι το εμπόριο εκπομπών ρύπων – ένα σύστημα που επιτρέπει στις εταιρείες να αγοράζουν και να πωλούν δικαιώματα εκπομπών CO2 μέσα από οργανωμένα Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ενέργειας, με στόχο τη μείωση των συνολικών εκπομπών τους.

Η παράταξη μας, με αντίληψη και συνεχή παρακολούθηση της στοχοπροσήλωσης της Ε.Ε, στην προώθηση νέων κανονισμών αντιλαμβάνεται τη σημασία της ανάπτυξης μιας ολοκληρωμένης και αποτελεσματικής πολιτικής για την αγορά εκπομπών ρύπων. Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ως θεσμικός επιστημονικός σύμβουλος της Ελληνικής πολιτείας είναι αναγκαίο να συμβάλει στην ενίσχυση του νομικού πλαισίου, λόγω του γνωστικού αντικειμένου και της επιστημονικής επάρκειας του επιμελητηρίου προσωπικού στον τομέα των “Οικονομικών της Ενέργειας”.

Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε:

Δημιουργία Μητρώου Χρηματιστών Εμπορίας Ρύπων: Το Οικονομικό Επιμελητήριο να αποτελέσει τον αρμόδιο φορέα για την οργάνωση και την τήρηση Μητρώου Χρηματιστών Εμπορίας Ρύπων, σε συνεργασία με το υπουργείο Ενέργειας, ως αρμόδιο υπουργείο. Το ΟΕΕ οφείλει να συμβάλει στη θέσπιση του απαιτούμενου νομικού πλαισίου για την πιστοποίηση και ένταξη των οικονομολόγων στις λίστες του νέου μητρώου.

Νομοθετική Ρύθμιση για την κατοχύρωση του επαγγέλματος “Οικονομολόγου – Χρηματιστή Εμπορίας Ρύπων”: Τα πρόσφατα χρόνια, η συμμετοχή των Ελληνικών επιχειρήσεων στο εμπόριο Ρύπων αυξάνεται με γοργούς ρυθμούς. Από τον Ιανουάριο του 2024, οι Ελληνικές ναυτιλιακές επιχειρήσεις θα υποχρεούνται να καταβάλουν δικαιώματα ρύπων για τους ρύπους που εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα, ως αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού κανονισμού “Fit for 55” που αποφασίστηκε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ΟΕΕ οφείλει να διαδραματίσει τον θεσμικό του επιστημονικό ρόλο, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα θα καλύπτουν τις ανάγκες τους με οικονομολόγους με γνωστική επάρκεια στα Οικονομικά της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος. Διεκδικούμε την κατοχύρωση του συγκεκριμένου επαγγελματικού δικαιώματος για τους επιστήμονες οικονομολόγους μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου εφόσον κατέχουν τις απαραίτητες σχετικές ακαδημαϊκές γνώσεις και/ή επαγγελματική εμπειρία.

Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων σχετικά με το Χρηματιστήριο Εκπομπών Ρύπων: Σε συνεργασία με Ελληνικά πανεπιστήμια οικονομικής κατεύθυνσης, προτείνουμε τη διεξαγωγή σεμιναρίων για την επιμόρφωση των νέων οικονομολόγων και των παλαιότερων μελών στο Εμπόριο Εκπομπών Ρύπων και τα Οικονομικά της Ενέργειας.

Με τις προσεχείς εκλογές, η ΠΑΣΚΟ-ΠΔΣΟ αναγνωρίζει την ευκαιρία για μια νέα αρχή και μια δυναμική ανανέωση του Επιμελητηρίου. Η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των οικονομολόγων αποτελεί προτεραιότητα της παράταξής μας, ώστε το επιμελητήριο να εκπροσωπήσει τους Έλληνες επιστήμονες οικονομολόγους σε τομείς που ως τώρα δεν είχαν κατοχυρωθεί.