Η παράταξη εξέλεξε νέο Πρόεδρο το Θανάση Ζεκεντέ και νέο Γενικό Γραμματέα τον Τάσο Καλαφάτη.

23 Φεβρουαρίου 2017